De raad vergadert op 22 mei 2019

Foto van de raad in vergadering

Op 22 mei 2019 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

 

Aanvraag omgevingsvergunning gronden aan de Hofstraat (voormalige voetbalvelden) in Baak voor een solarpark

B en w vragen de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor afwijking van het bestemmingsplan Stedelijk gebied voor gebruik van de voormalige voetbalvelden in Baak als solarpark, onder de voorwaarden dat de bestaande groenstructuren behouden blijven. Daarmee kan een volgende stap worden gezet in het vergunningsproces door terinzagelegging van een ontwerp-omgevingsvergunning.

Afgeven van een VVGB voor de omgevingsvergunning herbouw van de Coops molen Zelhem

De raad wordt gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor de herbouw van de Coops molen in Zelhem. Dat is nodig om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De huidige eigenaar wil de molen restaureren om deze over te dragen aan de Stichting Coops molen. De molen krijgt dan weer een maatschappelijke functie en wordt opengesteld voor publiek.

Begrotingswijziging VNOG 2019

B en w vragen de raad in te stemmen met de begrotingswijziging VNOG 2019 en een zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging heeft tot gevolg een extra bijdrage van de gemeente van € 220.295.

Uitbreidingsmogelijkheden in het buitengebied voor bedrijven met de bestemming 'Bedrijf'

De raad wordt gevraagd de notitie Uitbreidingsmogelijkheden in het buitengebied voor bedrijven met de bestemming 'Bedrijf' vast te stellen. Bedrijven in het buitengebied met uitbreidingsplannen hebben een sloopverplichting. De sloopeis is in het nieuwe beleid gekoppeld aan de soort bedrijfsuitbreiding, de omvang van de uitbreiding, de mate van gebiedsgebondenheid en de ligging in het buitengebied van Bronckhorst. Het nieuwe beleid zorgt voor meer flexibiliteit, maar ook meer balans tussen ruimte voor ondernemerschap en het versterken van landschap en natuur.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.