De raad vergadert op 25 november 2021

Foto van vergadering in de raadzaal

De gemeenteraad vergadert op 25 november vanaf 20.00 uur. In verband met het hoge aantal coronabesmettingen is de vergadering digitaal. U kunt de vergadering live volgen via onze website.Hieronder leest u wat er deze avond onder andere op de agenda staat.

APV 2021

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van onder andere openbare orde en veiligheid, prostitutie en de bescherming van het milieu en natuurschoon, die voor iedereen in Bronckhorst geldt. Aan de raad ligt de nieuwe APV voor, met hierin een aantal wijzigingen ten opzichte van de laatste versie uit 2020. Deze betreffen onder andere de voorwaarden voor vergunningsvrije evenementen, een verbod op het gebruik van lachgas en een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Verder blijven voor carbid schieten nog dezelfde regels als afgelopen jaar gelden in verband met de huidige coronasituatie. B en w vragen de raad de APV 2021 vast te stellen.

Aankoop stationsgebouw Vorden

Door het stationsgebouw aan te kopen voor de vraagprijs en door te verkopen voor een marktconforme prijs wordt de restauratie en invulling van het vervallen gemeentelijk monument gewaarborgd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met dit voorstel van b en w. Hierna kan Chocolaterie Magdalena er de Chocoladepoort van Bronckhorst starten. Met dit ambachtelijke bedrijf krijgt het pand een passende bestemming. Het vormt een waardevolle toevoeging aan het ondernemersaanbod in Vorden, de invulling biedt onder meer op toeristisch gebied mooie kansen.

Kapitaalversterking Alliander

Alliander heeft geld nodig om grote investeringen te doen vanwege de energietransitie en het klimaatakkoord. Daarom het verzoek aan de raad van Bronckhorst om als aandeelhouder deel te nemen aan een zogenaamde reverse converteerbare hybride obligatielening van € 2.368.372 tot een maximum van € 2.960.465. Ook is instemming nodig om de Raad van Bestuur van Alliander aan te wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen.

Gebiedsontwikkeling industriepark Zelhem

Het bedrijventerrein is verouderd. Na een herstructurering wordt het een toekomstbestendige werklocatie. De raad wordt onder andere voorgesteld om voor de uitvoering van de 1e fase een werkkrediet beschikbaar te stellen van € 1,5 miljoen.

Aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek/8RHK ambassadeurs

Aan alle deelnemende gemeenten van de Regio Achterhoek, waaronder Bronckhorst, wordt gevraagd om een aanpassing te doen van de uitgangspunten van de begroting vanaf het begrotingsjaar 2023. Hiermee kan een realistische doorberekening van loon- en prijsindex aan de gemeenten plaatsvinden.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.