De raad vergadert op 26 november 2020

U bekijkt een pagina uit het archief 27-11-2020

De gemeenteraad vergadert op 26 november vanaf 20.00 uur digitaal. U kunt deze vergadering live volgen via de pagina 'Gemeenteraad'.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.Afscheid raadslid Yoeri Klein Braskamp

Yoeri Klein Braskamp van de GBB neemt tijdens deze raadsvergadering afscheid als raadslid. Yoeri is al sinds juni 2012 onderdeel van de politiek van de gemeente Bronckhorst. Eerst als commissielid en vanaf de verkiezingen in 2014 als raadslid namens GBB. Zijn vervanger is Karin Klein Lebbink uit Wichmond en zij wordt tijdens de raadsvergadering aangesteld.

Aanstelling nieuwe griffier Mirjam van Bergen

Mirjam van Bergen is aangesteld als nieuwe griffier en wordt tijdens deze raadsvergadering geïnstalleerd. Haar werkzaamheden starten vanaf 1 januari 2021 jaar. Ze volgt interim griffier Aldrik Dijkstra op.

Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Bronckhorst

De provincie Gelderland heeft in haar omgevingsvisie en omgevingsverordening het ‘plussenbeleid’ opgenomen. Dit beleid voorziet in uitbreidingsmogelijkheden voor niet-grondgebonden veehouderij, waardoor een duurzame ontwikkeling van deze bedrijven mogelijk gemaakt kan worden. Om te kunnen uitbreiden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, de zogenaamde plussen. Dit beleid van de provincie moet doorvertaald worden in gemeentelijk beleid. In Bronckhorst is het plussenbeleid uitgewerkt in de beleidsregel ‘plussenbeleid gemeente Bronckhorst’. B en w vragen de raad het gemeentelijk Plussenbeleid vast te stellen en daarbij de zogenaamde plusinvestering op 20,- euro per m2 bruto stalvloeroppervlakte vast te stellen.

Startnotitie Omgevingsprogramma Werklocaties

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet kent drie instrumenten: de visie, het programma en het plan. Om de Omgevingswet goed te kunnen invoeren is het nodig om allereerst omgevingsprogramma’s vast te stellen. Aan de raad ligt nu een startnotitie voor om te komen tot het eerste programma, over het onderwerp ‘werklocaties’. Met het programma ‘werklocaties’ kan het Bronckhorster bedrijfsleven gefaciliteerd worden in de ruimtebehoefte volgens de principes van de nieuwe Omgevingswet. 

Belastingverordeningen 2021 Bronckhorst

Elk jaar dienen de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen door de raad vastgesteld te worden in het jaar voorafgaande aan het nieuwe belastingjaar. Dat ligt in dit agendapunt voor aan de raad.

Aankoop Plantenbos in Steenderen van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft het Plantenbos bij Steenderen te koop aan geboden. Het college stelt voor tot aankoop van dit bos over te gaan om zo het huidige landschapsbeheer door ’t Onderholt en het Steenders Landschap te kunnen continueren en te waarborgen. Ook wordt op deze wijze de mogelijkheid geboden om de biodiversiteit te versterken en de recreatieve en openbare functie beter te kunnen borgen. Het in eigendom hebben van bosgrond is geen kerntaak  van de gemeente, daarom stellen b en w de raad voor het bos onder voorwaarden en doelstellingen weer door te verkopen.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering niet inspreken. Inspreken kan alleen tijdens een commissievergadering. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken'?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.