De raad vergadert over de begroting

Op 28 oktober 2020 om 20.00 uur is een commissievergadering van de raadsfracties over de begroting 2021. Op 5 november om 17.00 uur behandelt de raad de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting die een doorkijk geeft naar 2024. Meer over de begroting leest u in het nieuwsitem 'Begroting 2021:Bronckhorst wil investeren in toekomst'.

Meer info

Uw stem laten horen

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens de commissievergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken?'. Tijdens de raads­vergadering is hiervoor geen gelegenheid.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.