De raadscommissie vergadert op 12 december

De gemeenteraad in vergadering

Op 12 december 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.Het integraal veiligheidsbeleid 2020 – 2022

In dit plan staan de belangrijkste thema’s op het gebied van veiligheid voor de periode 2020-2022. Samen met de politie en de andere gemeenten uit Achterhoek-West is gekozen om de thema’s ondermijning en kwetsbare personen op te nemen als belangrijkste thema’s. Daarnaast blijft er aandacht voor veiligheidsthema’s als woninginbraken, jeugdoverlast en huiselijk geweld. B en w vragen de raad in te stemmen met het veiligheidsbeleid.

De 1ste begrotingswijziging 2020 Bronckhorst

Onlangs zijn nog enkele besluiten genomen die verwerkt moeten worden in de begroting voor komend jaar. Deze hebben betrekking op onder meer de afvalstoffenheffing en een aantal wijzigingen in ons sociaal beleid. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Actieve informatie over uitvoeringsprogramma’s sociaal domein

In de raadsvergadering van juli 2019 is het beleidskader sociaal domein ‘Gewoon meedoen’ vastgesteld. Het beleidskader geeft richting aan ons beleid voor zorg en inkomen. Er zijn nu programma’s opgesteld voor de uitvoering. De raad gaat in gesprek over de voortgang.

Meer info

Uw stem laten horen

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.