De raadscommissie vergadert op 12 mei 2021

U bekijkt een pagina uit het archief 15-05-2021

De raadscommissie vergadert op 12 mei 2021 vanaf 20.00 uur. In verband met de huidige coronamaatregelen is de raadscommissie digitaal. U kunt de vergadering live volgen via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

Op de agenda staat onder andere:

Het herstellen van een transformatorstation

Aan de Rouwenoordseweg 12 in Hummelo staat een hoogspanningsstation van TenneT. Op 17 december 2019 is hier brand geweest, waardoor betonschade is ontstaan en mechanische eigenschappen zijn beïnvloed. Voor de herbouw van de fundering en transformator is een omgevingsvergunning verleend. Voor een scherfwand nog niet. Deze wand is nodig om het overslaan van brand naar de koeler te voorkomen. Voor de wand is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig, omdat deze afwijkt  van het bestemmingsplan. B en w vragen de raad de verklaring af te geven.

Actualisatie beleidsuitgangspunten woonvisie

In juli 2019 is de Woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019 – 2025 vastgesteld. Op basis van signalen uit de markt, het bekijken van vraag en aanbod en een tussentijdse evaluatie is gebleken dat een actualisatie van een aantal beleidsuitgangspunten uit de woonvisie nodig is, waardoor de vraag en aanbod van de woningmarkt in Bronckhorst op korte en lange termijn weer in balans zijn. De raad wordt gevraagd deze actualisatie vast te stellen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG

B en w vragen de raad hen toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te wijzigen. Met deze wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan twijfels van de gemeenteraden binnen de veiligheidsregio op de vorige versie van de gemeenschappelijke regeling. Zo behoudt de raad meer bevoegdheden dan in de vorige versie van de regeling en is voor wijziging van de regeling toestemming van de raad vereist. LOGO VNOG

Klachtenregeling gemeente Bronckhorst

De raad heeft uitgesproken graag een uniforme klachtenregeling te willen voor de gemeente, waarbij de procedure van klachtbehandeling duidelijk en volledig beschreven is. De klachtenregeling van b en w is in januari 2021 in werking getreden, door nu te besluiten wordt de regeling ook voor de raad van toepassing.

Meer informatie over de onderwerpen die op de agenda staan vindt u in portaal 'Raadsinformatie'.

Commissievergadering 18 mei

Op 18 mei is ook een commissievergadering. Dan staan de onderwerpen duiding PON-onderzoek in proces richting RES (regionale energiestrategie) en resultaten onderzoek verkoopproces woningbouwplannen De Bongerd en de Werf in Hoog-Keppel op de agenda. Hierover leest u volgende week meer.

Meer info

Uw stem laten horen

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBabs'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.