De raadscommissie vergadert op 14 maart 2019

U bekijkt een pagina uit het archief 19-03-2019
De gemeenteraad in vergadering

Op 14 maart 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.De weg naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030

Routekaart

B en w stellen de raad voor de routekaart naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030 vast te stellen. De routekaart omvat concrete acties en maatregelen om samen met inwoners en ondernemers stappen te zetten richting dit doel. Het vraagt wel om tijd, inspanning en investeringen. De gemeente neemt een belangrijke rol op zich door te informeren, stimuleren, faciliteren en zelf het goede voorbeeld te geven. We willen inwoners en ondernemers helpen bij het verduurzamen van hun woningen, bedrijfspanden en accommodaties. Bijvoorbeeld door de Duurzaamheidslening aan te bieden en de mogelijkheden voor gebouwgebonden financiering te onderzoeken. Maar ook het opwekken van duurzame energie willen b en w stimuleren, zoals de aanleg van windmolenparken en extra zonneparken of de activiteiten van energiecoöperaties in Bronckhorst. Het plan is onder meer tot stand gekomen na bijeenkomsten met inwoners en ondernemers (de energierally’s) en een onderzoek onder ons inwonerpanel.

Koersdocument Duurzame energie in de Achterhoek

Met de Achterhoekse gemeenten zijn afspraken gemaakt waarop we initiatieven voor duurzame energieopwekking willen toetsen en ruimtelijk willen inpassen. Het biedt inwoners, lokale initiatieven en ondernemers de mogelijkheid om mee te doen en mee te kunnen beslissen bij projecten voor duurzame energieopwekking in hun buurt. Daarnaast geeft het initiatiefnemers kaders waarmee zij projecten voor duurzame energieopwekking tot ontwikkeling kunnen brengen. De raad wordt gevraagd het Koersdocument vast te stellen.

Aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking

Daarnaast stellen b en w de raad voor om samen met andere Achterhoekse gemeenten een aanjaagfonds in het leven te roepen en hieraan vanuit Bronckhorst 1,25 miljoen euro bij te dragen. Het fonds is een financiële stimulans voor initiatieven voor duurzame energie in de regio. Initiatiefnemers kunnen een lening aanvragen bij het fonds, die zij binnen vijf jaar moeten terugbetalen.

Evaluatie ondernemersfondsen

De raad wordt gevraagd voor onbepaalde tijd reclamebelasting te blijven heffen van lokale ondernemers voor het vullen van speciale ondernemersfondsen in Hengelo, Vorden en Zelhem. Hiermee financieren de ondernemers activiteiten en investeringen, die het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie in de winkelgebieden van de kernen verbeteren. Een ruime meerderheid van de ondernemers is voor dit voorstel.

Afwijken antennebeleid voor locatie Wichmondseweg 17 in Baak

B en w vragen de raad om af te wijken van de beleidsregels voor het plaatsen van gsm-, UMTS- en LTE-antennedragers, zodat een provider een drager in de kerktoren aan Wichmondseweg in Baak kan plaatsen. Via de antennedrager kunnen inwoners van het dorp onder meer alarmnummer 112 straks beter bereiken met hun mobiele telefoon (4G).

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

U kunt deze commissievergaderingen live volgen. Via onderstaande link kunt u zien welke vergaderingen binnenkort of momenteel uitgezonden worden. Als een vergadering gestart is, kunt u meteen doorlinken naar de uitzending.