De raadscommissie vergadert op 14 oktober 2021

U bekijkt een pagina uit het archief 19-10-2021
Foto van een vergadering inde raadzaal

Op 14 oktober 2021 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

Bestemmingsplannen stedelijk gebied, veegplan 2021-2

Aan de raad wordt het 10e veegplan voor het stedelijk gebied voorgelegd. Het plan omvat 5 zelfstandige ontwikkelingen en 30 aanpassingen op initiatief van de gemeente. B en W vragen de raad in te stemmen met de reactienota zienswijzen stedelijk gebied en het bestemmingsplan vast te stellen.

Bestemmingsplannen landelijk gebied, veegplan 2021-2

Aan de raad wordt het 12e veegplan voor het landelijk gebied voorgelegd. Het plan omvat 8 zelfstandige ontwikkelingen, 30 aanpassingen op initiatief van de gemeente, 2 aanpassingen van de basisregistratie adressen en gebouwen, 1 locatie op grond van de gemeentelijke sloopregeling en 8 locaties met aanpassingen in Wnb-vergunningen. B en W vragen de raad in te stemmen met de reactienota zienswijzen landelijk gebied en het bestemmingsplan vast te stellen.

Deelname Landelijk Ontwikkelfonds (aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking)

Vijf Achterhoekse gemeenten wilden een aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking oprichten met als doel om lokale coöperatieve projecten te ondersteunen met een geldlening om het opstarten te vergemakkelijken. Er bestaat inmiddels ook een Landelijk Ontwikkelfonds. De Achterhoekse gemeenten hebben besloten aan te willen sluiten bij dit ontwikkelfonds, waardoor regionaal fonds niet nodig is. De raad wordt voorgesteld het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 1,25 miljoen voor het aanjaagfonds te herroepen en maximaal € 500.000,- beschikbaar te stellen voor deelname aan het Landelijk Ontwikkelfonds.

Meer info

Uw stem laten horen

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.