De raadscommissie vergadert op 6 december 2018

U bekijkt een pagina uit het archief 11-12-2018
De gemeenteraad in vergadering

Op 6 december 2018 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.Het programmaplan/definitieve begroting 2019

Zie voor een uitgebreide uitleg hierover elders op deze gemeentepagina’s

Bijdragen voor ontwikkeling locaties oude postkantoor en Rabobank Zelhem voor woningbouw

B en w de raad in te stemmen met de gezamenlijke plannen van ProWonen en de gemeente om op de locaties Hummeloseweg 8 en Achter de Hoven 18 in Zelhem 13 levensloopbestendige woningen te realiseren. De raad wordt gevraagd een eenmalige bijdrage van € 215.670,- beschikbaar te stellen aan ProWonen voor de realisatie van deze plannen. Onder het voorbehoud dat ook de provincie een bijdrage van € 500.000,- beschikbaar stelt uit het programma Steengoed Benutten.

Meer info

Informatie en inspreken

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergaderingen ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

U kunt deze commissievergaderingen live volgen. Via onderstaande link kunt u zien welke vergaderingen binnenkort of momenteel uitgezonden worden. Als een vergadering gestart is kunt u meteen doorlinken naar de uitzending.