De raadscommissie vergadert op 9 december 2021

U bekijkt een pagina uit het archief 14-12-2021
Foto van een vergadering inde raadzaal

De raadscommissie vergadert op 9 december 2021 vanaf 20.00 uur. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen is de vergadering digitaal.

Hieronder leest u wat er deze avond op de agenda staat.

Transitievisie warmte 1.0

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland ‘van het aardgas af’ zijn. Dat is de afspraak in het Klimaatakkoord. Voor verwarmen en koelen gebruiken we dan duurzame energie. Ook koken en douchen we niet meer op gas. Bronckhorst bereidt zich voor op deze omslag. De Transitievisie warmte 1.0 is het plan om samen met inwoners en organisaties concrete stappen te zetten: Bronckhorst op weg naar aardgasvrij. De transitievisie geeft een realistisch scenario voor deze transitie. De raad wordt gevraagd de Transitievisie warmte 1.0 vast te stellen.

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2021-2025

Met het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP) willen b en w invulling geven aan de onderwijshuisvesting in onze gemeente voor de komende jaren. Het doel van het IHP is het met de schoolbesturen kunnen maken van integrale strategische afwegingen voor het behoud en de verbetering van de bestaande onderwijshuisvesting van de basisscholen. Onder andere staan ​​op korte termijn twee haalbaarheidsonderzoeken op het programma, voor de scholen in Zelhem en Halle. In Zelhem bekijken we van één of meer nieuwe schoolgebouwen nodig zijn, omdat de huidige 3 schoolgebouwen gedateerd zijn. In Halle gaat het onderzoek over welke knelpunten (o.a. technische en binnenklimaat) aangepakt moet worden in het gebouw van de Dorpsschool. De raad wordt gevraagd het IHP vast te stellen.

Herziening Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

De beheerverordening bevat uitgangspunten die de gemeente hanteert voor de instandhouding en dienstverlening op de algemene begraafplaatsen in onze gemeente. De raad wordt gevraagd de herziene beheerverordening vast te stellen.

Wijziging voor begrotingsrechtmatigheid 2021

B en w zijn verplicht om begrotingswijzigingen, die administratief over de grenzen van deelprogramma’s van de begroting gaan door de raad te laten vaststellen voor het einde van het begrotingsjaar. Voor 2021 gaat het om de verwerking van 2 soorten wijzigingen: een herverdeling van budgetten over de deelprogramma’s en de verwerking van de effecten van de septembercirculaire van het rijk. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de budgetverschuivingen en b en w te autoriseren voor de baten en lasten per deelprogramma.

Meer info

Uw stem laten horen

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar het portaal 'Raadsinformatie'.

U kunt tijdens deze vergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Hoe werkt het inspreken?'.

Live meekijken bij de vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen zijn via onze website live te volgen en terug te kijken.

Live meekijken via de website van Bronckhorst

Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u in de app 'iBABS'. De app is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. U kunt de app gratis downloaden.

In deze app kunt u een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Geen tablet of smartphone?

Via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad vindt u ook alle informatie.