De raadscommissie vergadert op 9 en 10 oktober

U bekijkt een pagina uit het archief 11-10-2019
De gemeenteraad in vergadering

Op 9 en 10 oktober 2019 vergadert de raadscommissie. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Hieronder leest u wat er deze avonden op de agenda staat.

 

Commissievergadering 9 oktober

Voortgezet onderwijs in Vorden

B en w stellen de raad voor de intentie uit te spreken om in Vorden een nieuwe gecombineerde VO school met sporthal te bouwen op de Almenseweg. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende onderwijs- en sportvoorziening in het dorp en de gemeente. De nieuwbouw moet de huidige school ’t Beeckland en sporthal ’t Jebbink vervangen. De raad wordt gevraagd de geraamde investering van 14,5 miljoen euro voor de nieuwbouw mee te nemen in de afwegingen die zij maakt in de perspectiefnota van voorjaar 2020

Herziening afvalstoffenheffing

De raad wordt gevraagd het nieuwe inzamelings- en tariefsysteem voor afval, dat per 1 januari 2020 in moet gaan, vast te stellen. Met het nieuwe systeem bepalen inwoners via een keuzemenu zelf hoe zij hun grijze afval aanbieden. Aanleiding voor de aanpassing is dat de kosten van de inzameling en verwerking ruim uitstijgen boven de inkomsten uit afval dat wordt hergebruikt, zoals PMD en oud papier, en de afvalstoffenheffing die inwoners betalen voorstellen. In het voorstel staat onder meer dat het vastrecht voor iedereen omhoog gaat en er voor mensen met medische redenen en een mensen laag inkomen speciale regelingen zijn 

Plan Samen voor biodiversiteit

Door onder meer een toenemende druk op de buitenruimte, veranderingen in het klimaat en veranderingen in beheer, heeft er in de laatste decennia een verarming van de biodiversiteit plaatsgevonden. De gemeente wil het herstel van biodiversiteit samen met de inwoners oppakken. Aan de raad de vraag om het plan Samen voor biodiversiteit vast te stellen 

Commissievergadering 10 oktober

Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Bij de doelstelling om al in 2030 energieneutraal te zijn, staat van beleid naar actie centraal. Deze ambitie is groot en moet in nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers gerealiseerd worden. De opgestelde Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 bevat onze aanpak om met de ambitie aan de slag te gaan. De raad wordt gevraagd de  Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 wordt en de Bronckhorster ruimtelijke afweging vast te stellen

Bestemmingsplan Landelijk gebied, Veegplan 2019-2

Twee keer per jaar ‘veegt’ de gemeente Bronckhorst alle initiatieven waar een aanpassing in het bestemmingsplan Landelijk gebied voor nodig is, bij elkaar en behandelt deze in één keer. Dit noemen we een veegplan. Het voordeel is dat dit goedkoper is voor inwoners en efficiënter voor de gemeente, omdat alles in één pakket en in één procedure besloten kan worden. De raad behandelt in dit veegplan 6 initiatieven, 4 correcties en 14 locaties die mee zijn gegaan met de gemeentelijke sloopregeling

Bestemmingsplan Stedelijk gebied, Veegplan 2019-2

Ook voor alle aanpassingen van het Stedelijk bestemmingsplan ligt een veegplan voor. Hierin zijn 2 initiatieven, inpassing van 2 omgevingsvergunningen en 2 correcties opgenomen, waarvoor instemming van de raad wordt gevraagd

(Her)benoemen leden raad van toezicht IJsselgraaf

Meer info

Uw stem laten horen

Voor alle informatie over de onderwerpen die besproken worden verwijzen we u naar de pagina 'Vergaderingen raadscommissies'.

U kunt tijdens deze vergadering ook inspreken. Hoe dit werkt leest u op de pagina 'Inspreken bij openbare vergaderingen'.

Live meekijken bij de vergaderingen

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies volgen? Maak dan gebruik van de app 'SLiMvergaderen'. De app is beschikbaar voor de iPad (iOS) en voor Android tablets. U kunt de app gratis downloaden.

U kunt in deze app niet alleen live meekijken, u kunt een vergadering ook geheel of per onderwerp terug kijken. Ook de bij een agendapunt behorende documenten kunt u eenvoudig inzien.

Heeft u geen iPad of tablet?

De raads- en commissievergaderingen zijn ook via onze website live te volgen en terug te kijken. Dat kan via onderstaande link.