Definitief verkeersbesluit tijdelijke landbouwsluizen Laag-Keppel ter inzage

U bekijkt een pagina uit het archief 29-11-2022

Provincie Gelderland heeft het definitieve verkeersbesluit voor het plaatsen van twee tijdelijke landbouwsluizen op de Wehlsedijk in Laag-Keppel gepubliceerd. Eerst komt een tijdelijke sluis direct ten zuiden van de brug en daarna een tijdelijke sluis ten zuiden van de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. Als wegbeheerder van de N814 is provincie Gelderland verplicht om voor deze tijdelijke maatregelen op dit traject een verkeersbesluit te nemen. Met deze tijdelijke landbouwsluizen onderzoekt de provincie de effecten op het bestemmingsverkeer.

Het verkeersbesluit ligt ter inzage van 15 november t/m 27 december 2022. De tekst is te vinden op www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n814-hummelo-laag-keppel. Een papieren versie van het definitieve verkeersbesluit is in deze periode te zien in het provinciehuis in Arnhem en in het gemeentehuis van Bronckhorst. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dit definitieve verkeersbesluit in beroep gaan bij de rechtbank.

Project gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel

Het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland en de gemeente werken hierin met leden van de klankbordgroep ‘Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel' voorstellen uit voor een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Met name aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel en aan de Hummeloseweg tussen Laag-Keppel en Hummelo spreken de aanwonenden al tientallen jaren over verkeersoverlast. Provincie en gemeente willen daarom de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Meer informatie over het project en de achtergrond lees je ook op  www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n814-hummelo-laag-keppel