Dienstverlening gemeente vanwege coronavirus

In Nederland zijn veel maatregelen van kracht vanwege het coronavirus. U vindt ze op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en op onze eigen pagina 'Informatie over het coronavirus'. Wij volgen de richtlijnen van de rijksoverheid. Hieronder ziet u welke acties wij onder andere nemen voor wat betreft onze dienstverlening en activiteiten waar we aan werken. 


Via onze website, Facebook, Instagram en Twitter houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws. U bent van harte uitgenodigd om deze te volgen.

Onze dienstverlening

Wij willen u nog zo goed mogelijk van dienst zijn. Op de pagina 'Dienstverlening Bronckhorst' leest u alle maatregelen die we hebben getroffen met betrekking tot de publieksbalie, sociale teams, gebiedsambtenaren, afspraken met de gemeente en afval.

Ondernemers

Voor ondernemers hebben de maatregelen flinke gevolgen. Dit brengt veel onzekerheid voor ondernemers, maar ook hun werknemers, met zich mee. Daarom heeft het kabinet een fors pakket aan steun aangeboden om banen te behouden. Op de pagina 'Ondernemers' vindt u alle actuele informatie. 

Verenigingen

De sportverenigingen hebben zich enorm ingespannen om een corona-proof sportaanbod voor jong en 18+ buiten te organiseren. Ze doen daarbij erg hun best om alle regels na te leven in het belang van ieders gezondheid. Respecteer de richtlijnen en volg de aanwijzingen van de clubs op. Zo blijft de sfeer goed en blijven de vrijwilligers hun onmisbare werk voor de club met plezier doen. Samen komen we er wel! Informatie, over de maatregelen en ondersteuningsmogelijkheden voor (sport)verenigingen vindt u op de pagina 'Verenigingen'.