Doet iedereen mee? Wij doen onderzoek. Geef uw mening!

Wij willen graag dat Bronckhorst een inclusieve gemeente is. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld het volgen van onderwijs, werken, wonen, reizen en sporten. Ook betekent het dat iedereen geaccepteerd wordt en niemand om welke reden dan ook wordt buitengesloten. Bijvoorbeeld vanwege afkomst, seksuele geaardheid of een lagere scholing.

Wij weten dat er in onze gemeente nog steeds een grote groep mensen is die niet altijd mee kan doen in de samenleving. Herkent u dit? Bijvoorbeeld omdat u dit zelf ervaart of omdat u dit merkt als naaste (bijv. als ouder/verzorger, mantelzorger, zorgprofessional, werkgever, familie, vriend of bekende) van iemand voor wie dit geldt? Dan nodigen wij u uit deel te nemen aan een onderzoek.

Uw ervaring telt

Graag willen we met u praten over hoe we zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Bronckhorst met een lichamelijke of mentale beperking toch mee kunnen laten doen. Dit gebeurt via een telefonisch interview. Het is ook mogelijk om per e-mail of via de post een vragenlijst in te vullen.

Na uw aanmelding wordt  telefonisch of per e-mail of post contact met u opgenomen door een medewerker van het onafhankelijke onderzoeks- & adviesbureau Moventem BV. Uiteraard worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met de gemeente of welke andere partij dan ook. Uw gegevens worden na afloop van het interview verwijderd.

Inhoud onderzoek

Tijdens het interview willen we met u in gesprek over de belemmeringen die u of uw naaste ervaart. We zoeken antwoorden op vragen als: ‘Wat komt u tegen als u in een rolstoel zit, slechtziend of doof bent? Hoe maken we openbare gebouwen, winkels en de markt beter toegankelijk? Hoe toegankelijk zijn websites als u niet zo goed kunt lezen en schrijven? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen geaccepteerd wordt en niemand wordt buitengesloten, om welke reden dan ook?

We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek om een plan op te stellen. In dit plan komen de activiteiten te staan om iedereen mee te kunnen laten doen in Bronckhorst. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten en leggen we kort uit wat we hiermee gaan doen.

Aanmelden

U kunt zich tot 13 december 2019 aanmelden voor het onderzoek via www.moventem.nl/bronckhorst of bellen met Jessica Tuenter van Moventem, tel. (0575) 76 02 27.