Doet u mee aan het tweede onderzoek over de afvalinzameling?

Hoe minder afval (grondstoffen) we gezamenlijk gebruiken en weggooien, hoe beter het is voor het milieu en uiteindelijk de kosten. Ons inzamelsysteem is hier ook op ingericht. Er is nog steeds veel restafval dat ingezameld en verwerkt moet worden. Dat kost geld en dat betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing dekt al een aantal jaren de kosten voor de inzameling en verwerking niet. Dit heeft verschillende redenen. Helaas ontkomen wij er daarom niet aan om de jaarlijkse afvalstoffenheffing te laten stijgen en wij realiseren ons dat dat een zure appel is.

Keuzemenu

Om afval weer als grondstof te kunnen gebruiken en de stijging van de kosten te verminderen, kunnen we een systeem van inzamelen gaan gebruiken met een keuzemenu: het basispakket bestaat uit omgekeerd inzamelen, waarbij u zelf uw afval naar een ondergrondse container in de buurt brengt. Voor mensen die een eigen container willen houden kunnen we tegen meerkosten een pluspakket aanbieden. Inwoners die niet in staat zijn om zelf afval weg te brengen kunnen we een zorgpakket aanbieden. Met dit systeem stijgen de kosten voor de afvalinzameling nog steeds, maar minder dan zonder aanpassingen van het systeem. Daarbij heeft u zelf een keuze voor een goedkopere of duurdere optie.

Niet iedereen kan afval zelf wegbrengen

De heer Dick Wesselink (85 jaar) uit Keijenborg scheidt zijn afval goed. ‘Dat is een soort hobby van me, ik doe alles direct in de goede container. Heb ik gelijk mijn dagelijkse loopje.’ Maar het zelf wegbrengen van afval, waar nu over gesproken wordt, lukt hem niet. Wesselink: ‘Ik kan geen zak met afval tillen, laat staan wegbrengen naar een milieustraatje. Dat geldt voor veel meer mensen, ouderen maar ook jonge mensen met bijvoorbeeld een handicap. Daarom nam hij contact op met wethouder Paul Hofman. ‘Omdat ik me zorgen maak. Afvalscheiding moet voor iedereen te doen blijven’, aldus Dick.

‘Ik heb geen familieleden die me een handje kunnen helpen, en op mijn buren wil ik ook niet steeds een beroep doen. Mensen zijn allemaal druk. Dus aan wie moet ik vragen mijn zak weg te brengen? Als alles daardoor duurder wordt, kan ik het met mijn AOW straks niet meer opbrengen. Daar moet wel aandacht voor zijn.’ Een aparte regeling voor mensen met een kleine portemonnee vindt Wesselink daarom een goed idee.

Minder vaak ophalen

Dat afval steeds duurder wordt begrijpt Wesselink. Hij denkt graag mee over het terugbrengen van de kosten. ‘Ik heb de wethouder gezegd dat de inzamelwagen naar mijn idee veel te vaak door de straten rijdt. Soms voor maar 1 of 2 containers! Dat is te duur. Dus grijze containers moeten minder vaak opgehaald worden, bijvoorbeeld een keer per drie maanden. Het tarief per container kan wel omhoog. Mensen die dan toch meer afval hebben, moeten hun zak tussendoor maar een keer wegbrengen. Vaak zijn dat de jongeren of gezinnen’, aldus Wesselink. Wethouder Hofman: ‘Juist voor inwoners zoals de heer Wesselink willen we een zorgpakket in het leven roepen. Ook gaan we bekijken of we kosten kunnen besparen door de inzamelwagens minder vaak te laten rijden.’

Wat is uw mening over afvalinzameling?

Ga naar www.moventem.nl/afval en laat het ons weten! We onderzoeken of het nieuwe plan aansluit bij de wensen en welke inzamelmogelijkheden uw voorkeur heeft. Daarbij kunt u ook uitrekenen welke gevolgen deze nieuwe inzamelmogelijkheden heeft voor de hoogte van de afvalstoffenheffing als u kiest voor een basis- of pluspakket.

Als u lid bent van ons inwonerpanel Bronckhorst Spreekt krijgt u automatisch een verzoek om mee te doen aan het onderzoek. Bent u geen lid dan kunt u dat worden door u aan te melden via www.bronckhorstspreekt.nl. U krijgt de uitnodiging dan ook automatisch. Panelleden krijgen ca. 4x per jaar een uitnodiging om mee te doen aan onderzoeken van de gemeente over uiteenlopende onderwerpen.

De raad beslist in het najaar

De uitkomsten uit het onderzoek nemen we mee in het nieuwe afvalinzamelings- en tariefsysteem dat we in oktober aan de raad voorleggen. De raad neemt dan definitieve besluiten over het nieuwe inzamel- en tariefsysteem. Vanzelfsprekend informeren wij u dan over de wijzigingen en wat die voor u betekenen.