Een pleegkind: de dierbaarste van een ander

U bekijkt een pagina uit het archief 15-06-2021

Als een kind vanwege problemen (tijdelijk) even niet thuis kan wonen, gaan we op zoek naar een plek waar een kind in een gewone gezinssituatie terecht kan. Een plek waar een kind zich thuis voelt, waar het mag zijn en kan opgroeien. Het liefst in hun eigen buurt, dorp of stad, zodat ze hun eigen school kunnen blijven bezoeken en hun eigen vriendjes kunnen blijven zien. Een fijne leefomgeving, waar ze mogen zijn, tot hij weer terug gaat naar huis, of zelfstandig gaat wonen.

Pleegzorg: kort of lang en zo dichtbij mogelijk

Soms is pleegzorg voor heel korte tijd nodig en soms alleen voor de weekenden of een paar keer per week na school. Maar soms ook kan een kind heel lang niet meer thuis wonen. In alle gevallen willen we dat kinderen zo thuis mogelijk wonen. En dat pleegouders de opvoedtaak die ze met pleegzorg op zich nemen, delen met de ouders. Want, waar een kind ook wordt opgevangen, het heeft z’n ouders altijd bij zich. Ook willen we graag dat een kind dichtbij of in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dus als een kind uit huis gaat, kijken we altijd eerst binnen het netwerk van het eigen gezin of opvang mogelijk is. Bijvoorbeeld bij familie of bij mensen via de school. Zo zorgen we ervoor dat de wereld waarin het kind woont, speelt, leeft en opgroeit niet een ‘gedeelde’ wereld wordt.

Wat is pleegzorg?

In een pleeggezin woont een pleegkind gewoon thuis, met pleegouders en eventuele andere (pleeg)kinderen. Het kind draait mee in het dagelijkse gezinsleven. Het pleeggezin vangt het kind op en verzorgt het zoals dat in een gezin gebruikelijk is. Ze zijn gericht op samenwerking met ouders, omdat ze beseffen hoe belangrijk dit voor een kind en voor ouders is. Pleegouders doorlopen een specifiek voorbereidingsprogramma en selectie om pleegouder te mogen worden. Een pleegzorgbegeleider ondersteunt hen in de opvoeding van hun pleegkind. De pleegzorgbegeleider kijkt, in samenspraak met ouders en pleegouders, naar de ontwikkeling van het kind, adviseert en zet indien gewenst extra hulp in.

Verschillende vormen van pleegzorg

Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg:

Pleegzorg zo lang als nodig is

Pleegzorg 'zo lang als nodig is' biedt kinderen een stabiele plek waar ze erop mogen vertrouwen dat ze kunnen blijven zo lang dat voor hun situatie het beste is.

Weekend- vakantiepleegzorg

Soms is het voor ouders en kind voldoende om enkele dagen per maand met weekend-vakantiepleegzorg ondersteuning te krijgen van een pleeggezin. Soms is de opvoeding voor de ouders erg zwaar, omdat ze zelf persoonlijk of psychische problemen hebben. Het komt ook regelmatig voor dat een kind extra zorg en aandacht van de ouders vraagt, bijvoorbeeld door gedragsproblemen, ADHD, een ontwikkelingsstoornis of een beperking. Weekend-vakantiepleegouders geven een gezin dan net dat steuntje in de rug, waardoor een kind thuis kan blijven wonen.

Crisispleegzorg

Wanneer crisispleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs aan de hand. Kinderen die tijdelijk bij crisispleegouders wonen, hebben vaak een nare periode achter de rug. Het is fijn als ze in een gewoon gezinsleven kunnen meedraaien. In de tijd dat een kind bij de crisispleegouders verblijft, wordt er met alle betrokkenen hard gewerkt aan het oplossen van de problemen in het eigen gezin, zodat het kind weer terug naar huis kan.

Pleegouders zijn nodig! Iets voor u?

Pleegouders zijn hard nodig. Ook in de Achterhoek. Voor kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen van pleegzorg. En in elke gemeente. Iets voor u? Wilt u er meer over weten en erover nadenken wat u voor een kind en zijn gezin kunt betekenen? Vraag dan eens meer informatie aan of kom eens naar een informatieavond. Entrea Lindenhout, de organisatie die zowel het pleegkind en ouders, als de pleegouders begeleidt, organiseert er elke maand wel ergens een. Hier hoort u niet alleen meer over pleegkinderen en hun ouders, maar kunt u ook praten met pleegouders die graag hun ervaringen delen. Deze bijeenkomsten zijn natuurlijk coronaproof en dikwijls online. Kijk voor meer informatie op www.ikwilpleegouderworden.nl.

Extra verhalen en informatie over pleegzorg, belicht vanuit allerlei verschillende pleegouders, pleegkinderen, maar ook families, vindt u op de landelijke website www.openjewereld.nu.