Eerste kavelruil zichtbaar

Foto van plaatsing projectbord in een ruilperceel aan de Wiersserbroekweg met rechts van het bord kavelruilcoördinator Wim Ruiterkamp en links drie deelnemers.

Binnen het kavelruilproject Bronckhorst is de eerste 22 ha grond geruild van eigenaar. Een mooi resultaat! Zeven partijen tekenden een kavelruilakte. De voorbereiding van deze eerste kavelruil kostte enige tijd. Voordat een ruilakte getekend kan worden, zijn er verschillende ruilvoorstellen aan de keukentafel besproken. Het is een soort puzzel met percelen. Op basis van ieders individuele wensen en mogelijkheden ontstaat er gaandeweg een ruilvoorstel waar elke deelnemende partij zich in kan vinden.

Bord in het veld

Bij geruilde percelen verspreid over de gemeente komen borden te staan met de tekst: Deze kavel is geruild voor een economisch en mooi Bronckhorst. Zo is niet alleen op papier te zien dat een kavel is geruild, maar ook in het veld. De eerste borden zijn geplaatst in een ruilperceel aan de Wiersserbroekweg in Vorden en in een ruilperceel aan de Schoneveldsdijk in Barchem (gemeente Lochem).

Winst voor landbouw en landschap

Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Doordat verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar gelegd kunnen worden of toegevoegd kunnen worden aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen het resultaat.

Wij willen naast landbouwstructuurverbetering via de kavelruil het bestaande landschap versterken door grond en budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van o.a. houtwallen, -singels, bomenrijen en hakhoutbosjes.

Kavelruil voor iedereen

De kavelruil is vrijwillig en voor iedereen, agrariër of geen agrariër. Onlangs is er een 1e nieuwsbrief verzonden met informatie over het kavelruilproject, de werkwijze en de kavelruilcoördinatoren. Hebt u belangstelling voor kavelruil maar de 1e nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur een mail naar kavelruilbronckhorst@pratensis.nl en u ontvangt de digitale versie van de nieuwsbrief alsnog. Voor meer informatie over kavelruil kunt u ook mailen naar dit adres.

Kavelruil Bronckhorst wordt mede mogelijk gemaakt door een zogenaamde POP-subsidie van de Europese Unie. De uitvoering van het project is in handen van Pratensis en Stichting Kavelruil De Graafschap in opdracht van de gemeente.