Effect van corona op het klimaat

U bekijkt een pagina uit het archief 22-10-2020

Het thuiswerken vanwege corona heeft effect op het klimaat. Ook bij de gemeente Bronckhorst zorgde het thuiswerken voor minder CO2-uitstoot. Er werden in de eerste helft van 2020 38.000 minder zakelijke kilometers gereden. Ook de CO2-uitstoot door reizen met het openbaar vervoer nam af. In de eerste helft van 2020 was dit maar liefst 56% lager ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

CO2-voetafdruk

De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeente. Gemeente Bronckhorst is gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. De gemeente wil in 2022 10,9% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2018.

Met  283,6 ton CO2 was de totale CO2-voetafdruk over de eerste helft van 2020 4,3% groter dan die van dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste verklaring hiervoor is een kleine toename in het eigen gasverbruik en in het dieselverbruik door de voertuigen op de gemeentewerf.

Duurzaam vervoer

De gemeente doet er veel aan om duurzaam vervoer te stimuleren:

  • Een extra elektrische laadpaal werd geplaatst op de parkeerplaats bij het gemeentehuis
  • In de overdekte fietsenkelder wordt het opladen van elektrische fietsen gefaciliteerd
  • Vanaf 1 juli rijden de gemeentelijke voertuigen op biodiesel, gevuld vanuit de eigen dieseltank op de gemeentewerf
  • In 2021 worden de gemeentelijke dienstauto’s ingeruild voor een duurzame, elektrische variant

Energiedashboard

Daarnaast ontwikkelde de gemeente een energiedashboard, dat laat zien waar Bronckhorst staat op weg naar ‘energieneutraal in 2030’. Het biedt op een eenvoudige manier direct inzicht in onder meer duurzame opwek van energie, verbruik en besparing, en duurzame mobiliteit.

Energieneutraal in 2030

De gemeente Bronckhorst heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we net zoveel duurzame energie zelf opwekken als dat we in totaal aan energie verbruiken. Daarin wil de gemeente natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. De certificering op de CO2-prestatieladder is een mooie stap om deze ambitie waar te maken. De CO2-prestatieladder brengt het energieverbruik, het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers van de gemeente als organisatie in kaart.

Bij een nadere berekening valt de CO2-voetafdruk van het gehele jaar 2019 toch 0,4% lager uit dan het referentiejaar 2018. Het effect van de biodiesel wordt pas in de tweede helft van 2020 zichtbaar. Bekijk de CO2-cijfers op www.bronckhorst.nl/prestatieladder.