Erfgesprekken WATEA tijdelijk uitgesteld

U bekijkt een pagina uit het archief 21-12-2021

Door de aangescherpte coronamaatregelen stellen erfadviseurs en -begeleiders van het project WATEA (Werken Aan Toekomstbestendige Erven Achterhoek) de bezoeken aan erfbewoners tijdelijk uit. Zodra de maatregelen het weer toelaten, hervatten zij de keukentafelgesprekken zo snel mogelijk. Afspraken t/m 19 december worden opnieuw ingepland, afspraken na 19 december veranderen vooralsnog niet.

  • Hebt u een afspraak voor een keukentafelgesprek in de periode t/m 19 december 2021? Dan vervalt deze afspraak. Uw erfadviseur/erfbegeleider neemt persoonlijk contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak, zodra dit weer corona-proof kan.
  • Hebt u een afspraak voor een keukentafelgesprek na 19 december dan verandert er nu nog niets. Mocht dit wel zo zijn, ook dan neemt uw erfadviseur/erfbegeleider persoonlijk contact met u op.

Aanmelden erfgesprek kan nog steeds

Aanmelden voor een keukentafelgesprek is gewoon mogelijk via www.watea.nl. Na aanmelding krijgt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Wanneer de maatregelen het weer toelaten, neemt de door u gekozen erfadviseur contact met u op om een afspraak te maken

Hebt u om dringende redenen, bijvoorbeeld uit sociaal of maatschappelijk oogpunt, toch op korte termijn behoefte aan een gesprek met een erfadviseur, dan kan daar altijd een uitzondering voor worden gemaakt. Neemt u gerust contact met WATEA op.

Over WATEA

Met dit programma van drie jaar willen wij een duurzame ontwikkeling van een vitaal buitengebied Achterhoek aanjagen. We werken samen met de bewoners/eigenaren aan een vitaal en toekomstgericht erf. Meer info: www.watea.nl