Gemeente en politie starten voorlichting over ondermijning in buitengebied

U bekijkt een pagina uit het archief 24-11-2020

De aankomende periode geven de gemeente en de politie samen voorlichting over ondermijning en georganiseerde criminaliteit in het buitengebied. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie bezoeken verschillende adressen en gaan in gesprek met bewoners.Criminaliteit in het buitengebied

Het buitengebied is kwetsbaar geworden voor ondermijning. Ondermijning houdt in dat criminelen gebruik maken van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven en criminelen beïnvloeden op deze manier onze samenleving. Dat gaat ten koste van veiligheid en leefbaarheid. De georganiseerde criminaliteit is vaak dichterbij dan gedacht en kent veel verschillende vormen. Criminelen maken meer en meer gebruik van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen en het buitengebied bieden. De georganiseerde misdaad heeft ondernemers en inwoners nodig om hun criminele activiteiten te ontplooien. Die medewerking wordt vaak onbewust verleend en zo wordt de georganiseerde misdaad mogelijk gemaakt.

Samen voor een veilige omgeving

De voorlichting gaat onder andere over wat de gevaren van verhuur voor hennepkwekerijen, drugslabs en illegale opslag zijn en de gevolgen hiervan. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van signalen die aangeven dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld bij de verhuur van een schuur, en wat mensen dan kunnen doen. Hierover kunt u ook meer informatie vinden op de pagina 'Ondermijning en het herkennen van signalen'. Bronckhorst werkt sinds 2017 onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland met het Keurmerk Veilig Buitengebied. Dit is een werkwijze waardoor met een samenwerking tussen overheid, politie, inwoners en ondernemers wordt ingezet op het tegengaan van georganiseerde misdaad en ondermijning.