Gemeente en Streekfonds werken samen voor versterking Bronckhorster landschap

U bekijkt een pagina uit het archief 02-12-2022

Wethouder Wilko Pelgrom van Landschappelijke kwaliteit en Herman Vrielink en Arie Gouka van Streekfonds Achterhoek zetten 16 november hun handtekening onder de prestatieovereenkomst voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’. Deze samenwerking is gericht op grondeigenaren die op hun land landschapselementen willen aanleggen en beheren.

In totaal stelt de gemeente hiervoor ruim € 170.000 beschikbaar aan het streekfonds voor het maken van inrichtingsplannen, aanleg en beheer. Landeigenaren die interesse hebben kunnen een aanvraag indienen via info@streekfondsachterhoek.nl. Meer informatie is te vinden op www.bronckhorst.nl/kavelenlandschap.