Gemeente gaat werken met gebiedsafbakening centrum van Vitale Kernen Zelhem

U bekijkt een pagina uit het archief 31-03-2020

De werkgroep Vitale Kernen Zelhem heeft een plan voor Zelhem 2030 uitgewerkt met diverse ideeën voor de toekomst van het centrumgebied. In het plan is een kansenkaart opgenomen met een gebiedsafbakening. Deze gebiedsafbakening helpt bij het afwegen van diverse plannen in het centrum van Zelhem. De gemeente gaat deze gebiedsafbakening gebruiken bij de beoordeling van initiatieven in het centrum.

Zij vragen daarbij of de werkgroep Vitale Kernen Zelhem wil meedenken bij de invulling van het centrumgebied. De werkgroep heeft een uitstekend netwerk en kan helpen de juiste functie op de juiste plek te krijgen.

Helder kader

De begrenzing van het winkelgebied heeft gevolgen voor de toekomst van plekken en panden. Er zijn bijvoorbeeld woningbouwinitiatieven ingediend, waaronder ook enkele in het centrum. De wens bestaat om enkele leegstaande winkelpanden om te zetten naar één of meer wooneenheden. Voor het beoordelen van deze plannen is een duidelijk kader nodig, zodat vergelijkbare gevallen op dezelfde manier kunnen worden afgewogen.

De ideeën voor Zelhem 2030 werden op 22 februari 2020 gepresenteerd aan de inwoners van Zelhem. De opmerkingen vanuit het dorp verwerkt de werkgroep Vitale Kernen. Zodra de definitieve versie van het plan klaar is, krijgen b en w en gemeenteraad deze aangeboden.