Gemeente ook op Instagram - Volgt u ons al?

Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Volgt u onze accounts op Facebook (www.facebook.com/gemeentebronckhorst) of Twitter (www.twitter.com/gem_bronckhorst), waarin we allerhande nieuws delen van de gemeente? Wist u dat we ook een account hebben op Instagram. Hebt u die al gezien?

Onze foto’s op dit account richten zich juist op wie vanuit het gemeentehuis werken voor u en de samenleving en hoe we dat doen. Zo krijgt u een gezicht bij ons en onze werkzaamheden. Denk aan Peter die nauw betrokken was bij de herinrichting van de Dorpsstraat in Halle die onlangs heropend is of Sanne die met het sociaal team weer terug is op de oude stek in de Oranjehof in Zelhem. Maar ook aan Hennie die de bladkorven weer heeft uitgezet op 200 plekken in de gemeente voor uw bladafval en Lisette die kartrekker is van het project Een boom mot kun’n, waarover u elders op deze gemeentepagina’s meer leest. Neem eens een kijkje op www.instagram.com/gemeentebronckhorst. Volg ons en leer ons kennen!