Gemeente ook op Instagram - Volgt u ons al?

Sociale media, we zitten er bijna allemaal op. Volgt u onze accounts op Facebook of Twitter, waarop we allerhande nieuws delen van de gemeente? Wist u dat we ook een account hebben op Instagram. Hebt u die al gezien?

Onze foto’s op dit account richten zich juist op wie vanuit het gemeentehuis werken voor u en de samenleving en hoe we dat doen. Zo krijgt u een gezicht bij ons en onze werkzaamheden. Denk aan Anna en Ellen van Communicatie die tijdens een beroepenvoorlichting aan jongeren in het Amphion vertelden over het communicatievak, sociaal consulenten Rob en Sanne die met de kinderen op de school in Bekveld spraken over jonge mantelzorgers en wat zij voor naasten doen en Björn van ons cluster Buiten die de werkzaamheden aan de voorkant van het Kulturhus in Vorden, dat een fraaiere entree krijgt, coördineert. Neem eens een kijkje op www.instagram.com/gemeentebronckhorst. Volg ons en leer ons kennen!