Gemeente ruimt graven waarvan grafrecht is vervallen

Graven waarvan het grafrecht is vervallen, worden bovengronds geruimd. Dat betekent dat we grafbedekking en gedenktekens verwijderen. Het ruimen van graven doen we aan het einde van elk jaar. De graven kunnen we dan opnieuw uitgeven.

Nieuwe werkwijze

Als een graf op de nominatie staat om geruimd te worden, vermeldden we dat tot nu toe met een mededeling (sticker) op het graf. Het blijkt dat mensen deze extra service niet altijd als prettig ervaren. Daarom voorzien we graven voortaan niet meer van een mededeling. Dit geldt voor graven waarvan vanaf 1 november 2021 het grafrecht aan de gemeente is vervallen. De rechthebbenden voor wie dit geldt zijn door ons op de hoogte gebracht.

Bezwaar indienen

Na het besluit dat het grafrecht vervalt heeft een rechthebbende:

  • zes weken om bezwaar in te dienen
  • acht weken om in overleg met de beheerder van de begraafplaats (Theo Janssen) het gedenkteken (zelf) te verwijderen

Wanneer u binnen deze termijnen niet reageert, verwijderen wij aan het eind van het jaar de grafbedekking en het gedenkteken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Theo Janssen via tel. (0575) 75 02 50 of via info@bronckhorst.nl.