Gemeente steunt opstart peuteropvang in Drempt

U bekijkt een pagina uit het archief 07-07-2020

De gemeente staat garant voor het opstarten van een peutergroep in Drempt aankomend schooljaar. Stichting Spelenderwijs gaat de peuteropvang verzorgen in het gebouw van basisschool De Klimtoren.

Taal- en ontwikkelachterstand

Sinds het verdwijnen van de peuteropvang in Drempt gaan minder kinderen in de omgeving naar de voorschoolse opvang. Vooral kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand missen deze opvang. Basisschool de Klimtoren merkt dat sommige kinderen hierdoor minder goed aansluiten op het basisonderwijs. Stichting Spelenderwijs vindt dat peuteropvang daarom onmisbaar is. 

Uitzondering op subsidieregel

De stichting denkt dat rendabele exploitatie op termijn mogelijk is, maar heeft wel ondersteuning nodig om op te starten. Subsidie kan echter alleen verstrekt worden op basis van daadwerkelijke aantal peuters. Deze peuterplaatsen zijn er momenteel nog niet, maar de verwachting is dat minimaal vier en mogelijk veel meer peuters hiervan gebruik gaan maken. Daarom vraagt de stichting nu om een garantstelling van subsidie voor acht peuters. Het bedrag van maximaal € 46.080, dat daarvoor nodig is, betaalt de gemeente uit het budget Achterstandenbeleid onderwijs van het Rijk.