Gemeente vraagt rechter uitspraak over toegankelijkheid terrein kasteel Vorden

Bij de verkoop van kasteel Vorden zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het kasteelcomplex. De afgelopen jaren bleek dat de betrokken partijen hierover meerdere malen van inzicht verschilden. In verschillende gesprekken en overeenkomsten is geprobeerd met de eigenaren van het kasteel afspraken te maken over de toegankelijkheid van het complex. Belangrijkste meest recente afspraken gingen over het pad over het kasteelterrein.

Eind vorig jaar is afgesproken dat de slagboom en het hekwerk op beide toegangswegen naar de hoofdingang van kasteel worden gehandhaafd om de overgang naar het voetgangersgedeelte te markeren. Het pad over het kasteelcomplex moet echter wel toegankelijk zijn voor voetgangers, zoals dat voor dat het kasteel verkocht werd aan de huidige eigenaren ook altijd was. Overeengekomen is dat het hek bij de zichtlaan wel gesloten blijft.

De afgelopen weken bleek dat deze afspraken over het pad op het complex niet nageleefd worden. Onder meer is het hekwerk bij het Kasteelhaantje niet geopend en er staat wederom bebording bij de slagboom. Na direct weer aangedrongen te hebben op naleving van de  afspraken hebben wij besloten zo spoedig mogelijk de rechter te vragen uitspraak te doen over de toegankelijkheid en de afspraken die we in verschillende overeenkomsten hebben gemaakt. Duidelijkheid die niet alleen belangrijk is voor de gemeente, maar ook voor inwoners die er graag wandelen.