Gemeenteraad vergadert op 6 en 13 december over programmaplan 2019

U bekijkt een pagina uit het archief 10-12-2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen ging in Bronckhorst een nieuwe coalitie van GBB, VVD en GroenLinks aan de slag. Met nieuwe plannen en ambities. Om deze te kunnen realiseren, is nu een programmaplan gemaakt dat onderdeel wordt van de begroting 2019. Het programmaplan is opgesteld door b en w. De gemeenteraad stelt het vast en kan nog wijzigingen aanbrengen. Op 13 december behandelt de raad het plan. De openbare vergadering begint om 17.00 uur en is in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen of live te volgen via onze website.

In onderstaande special vindt u in een notendop informatie over het programmaplan van b en w. Bijvoorbeeld hoe zij oplossingen willen zoeken voor de tekorten op de zorg en afvalinzameling, op weg gaan naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030, het proces vitale kernen willen ondersteunen, een goed ondernemersklimaat stimuleren etc. In het Contact van 4 december komen de algemene beschouwingen van de politieke partijen op de plannen van b en w. Op 13 december is de besluitvormende raadsvergadering en in het Contact van 17 december staat een verslag van de vergadering. Zo krijgt u een compleet overzicht van het programmaplan en de definitieve begroting 2019.