GGD NOG peilt welbevinden tijdens corona

U bekijkt een pagina uit het archief 20-10-2020

GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) doet periodiek onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio. In september vond een vierde peiling plaats. Bijna 2200 mensen deden hieraan mee door een online vragenlijst in te vullen. Uit de peiling zijn drie belangrijke conclusies te trekken.

Inwoners zijn bezorgder

Met het stijgen van het aantal besmettingen, stijgt ook de bezorgdheid onder de bevolking in de regio. Het aantal mensen dat aangeeft bezorgd te zijn steeg naar 49% ten opzichte van 43% in juni. Het onderzoek wijst uit dat inwoners vooral zorgen hebben over hun gezondheid en die van hun naasten  en over de komst van een tweede coronagolf. Ruim de helft heeft daarnaast ook zorgen over het feit dat anderen zich niet aan de 1,5m afstand houden.

Draagvlak maatregelen stijgt

Twee derde van de ondervraagden vindt dat de overheid voldoende maatregelen neemt om verspreiding van corona tegen te gaan. Het deel dat vindt dat de overheid te weinig maatregelen neemt is wel toegenomen van 8% in juni naar 17% in september. Ondanks het grote draagvlak voor de maatregelen, geven inwoners aan zich er in september slechter aan te houden. Zo lukte het in maart nog 74% van de mensen om zich (zeer) goed aan de 1,5m maatregel te houden. In september is dat nog maar 46%.

Saamhorigheid neemt verder af

In onze regio ervaarde twee derde van de inwoners in het begin van de crisis meer saamhorigheid in de samenleving door corona. Inmiddels merkt nog maar 30% van de ondervraagden iets van deze saamhorigheid. Een van hen omschrijft het treffend: “Meer saamhorigheid zou het voor iedereen beter te verdragen maken. Doordat niet iedereen zich aan de afspraken houdt, ben ik genoodzaakt mij nog steeds terug te trekken uit het openbare leven”.

Meer informatie

Meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek leest u in de infographic of op de website van GGD-NOG. Op de website kunt u ook zelf deelnemen aan het onderzoekspanel van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.