Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied

Ook dit jaar kunnen grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom krijgen onder het motto ‘Eén boom mot kunn’n’. Bomen zijn belangrijk voor ons landschap, de biodiversiteit, het klimaat en onze leefomgeving. Grondeigenaren kunnen daar op deze manier een mooie bijdrage aan leveren. 

De gemeente en provincie Gelderland betalen de boom en Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt Bomen zorgen voor de uitvoering van het project.

Markante bomen

Bossen, natuurterreinen, omzoomde akkers, weilanden en boerderijen vormen samen ons fraaie landschap. Daarin zijn de afgelopen jaren verschillende vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met dit initiatief brengen we markante bomen zoals eiken, lindes en beuken terug in onze omgeving. Sinds de start van het project in 2015 zijn al ruim 400 bomen geplant in de gemeente.

De juiste boom op de juiste plek

In overleg wordt een boomsoort gekozen die past bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap. De volgende boomsoorten zijn beschikbaar: winter- of zomereik, linde, beuk, kastanje, populier, walnoot, zwarte els, berk en vliegden. Fruitbomen worden niet verstrekt binnen dit project. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang.  

Meer info en aanmelding

Meer informatie, bijvoorbeeld over de voorwaarden, vindt u op de projectpagina: www.bronckhorst.nl/eenboommotkunnen. Vereniging Bomenbelang adviseert over vragen over onderhoud en beheer van vrijstaande bomen. Zij zijn bereikbaar via e-mail bomenbelang@gmail.com of tel. (0575) 84 62 49. Aanmelden kan tot en met 31 oktober via het aanmeldformulier op de projectpagina. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie en neemt contact met deelnemers op.