Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied!

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kunnen gratis een boom krijgen om op hun grond te plaatsen. Bomen zijn belangrijk voor ons landschap, de biodiversiteit, het klimaat en onze leefomgeving. U kunt daar een bijdrage aan leveren onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’.

Deze succesvolle actie is enkele jaren geleden gestart en er zijn inmiddels al ruim 400 nieuwe bomen geplant. De gemeente biedt samen met enkele initiatiefnemers uit Bekveld, Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom aan. De gemeente en de provincie betalen de boom.

Juist zo’n enkele boom is waardevol

Een mooie omgeving vinden we allemaal belangrijk. Bossen, natuurterreinen, omzoomde akkers, weilanden en boerderijen vormen samen dat fraaie landschap. In ons landschap zijn de afgelopen jaren verschillende vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met dit initiatief brengen we markante bomen zoals eiken, lindes en beuken terug in het landschap. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang.

Meer info en aanmelding

U kunt een boom aanvragen via onze website. Hier vindt u ook de voorwaarden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst beoordeelt de aanvragen en adviseert over de soortkeuze. De boomsoort moet passen bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap.

Bekijk de voorwaarden en vraag een boom aan

Hebt u zelf nog vrijstaande bomen op uw percelen staan en hebt u vragen over het behoud en het beheer? Dan adviseert Vereniging Bomenbelang u graag, zij zijn bereikbaar via e-mail bomenbelang@gmail.com of tel. (0575) 84 62 49.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!