Groep 8 aan de macht - Raadzaal even democratisch domein basisschoolleerlingen

U bekijkt een pagina uit het archief 29-11-2022

Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in onze gemeente bezoeken op 23 november het gemeentehuis. In het teken van ‘Groep 8 aan de macht’ grijpen zij, onder leiding van burgemeester Marianne Besselink, de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Ruim 200 leerlingen van 8 basisscholen in Bronckhorst doen mee aan de bijeenkomst over burgerschapsvorming.

Burgemeester Marianne Besselink: “Op speelse wijze doen ze kennis op over de lokale democratie, het belang van meedoen, wat een gemeenteraad doet en de invloed die je als inwoner kunt uitoefenen op de keuzes van je gemeente.” Vanuit hun standpunt presenteren de leerlingen voor even een eigen politieke partij. Wat ze op school geleerd hebben brengen ze op 23 november in het gemeentehuis in de praktijk tijdens de kinderraadsvergaderingen. Een vergadering met de kinderen zelf in de hoofdrol en onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Besselink. De kinderraadsleden wisselen standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk wordt democratisch gestemd voor het beste voorstel. De twee scholen met het beste raadsvoorstel krijgen € 250,- om hun voorstel ook echt uit te voeren.

Burgerschapsvorming

In de weken voorafgaand aan de vergaderingen worden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leren over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. Ook organiseren de scholen verkiezingen om per school vijf raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigen. De voorstellen waarover in de raadsvergadering gestemd wordt, hebben de leerlingen zelf bedacht en gaan over kinderarmoede.