Grote enquête Bronckhorst Spreekt, doe mee!

Waar bent u trots op in uw omgeving? De gemeente wil graag weten wat u belangrijk vindt in de toekomst. Waar ben u trots op in uw omgeving, buurt of wat zou aangepakt moeten worden. Via ons inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ kunt u uw mening geven. En juist in de tijd, waarin we misschien nog meer nadenken over de toekomst en meer zijn aangewezen op onze directe leefomgeving, horen wij graag uw mening. Als u al lid bent van Bronckhorst Spreekt, dan hebt u al een e-mail met een link naar de vragenlijst ontvangen. Bronckhorst maken we samen, doe dus mee!

Onderzoek gericht op uw leefomgeving

Als gemeente bereiden we ons al een tijdje voor op de komst van de Omgevingswet. Een nieuwe landelijke wet die in 2021 in werking treedt. Deze nieuwe wet en vooral de omgevingsvisie die daarbij hoort, heeft alles te maken met hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet. De gemeenteraad heeft eind februari het startsein gegeven om een omgevingsvisie voor Bronckhorst te maken. Een visie gericht op 2035. Een visie die we niet alleen in het gemeentehuis willen maken, maar vooral samen met u.

Wat is een omgevingsvisie?

  • Een visie waarin staat hoe we onze fysieke leefomgeving in de toekomst willen inrichten. Dus de omgeving waar we wonen, werken, recreëren, winkelen, sporten, ontmoeten enzovoort. Hoe zien we dat in de toekomst?
  • Deze visie gaat in op alle onderwerpen die in onze omgeving spelen en de samenhang daartussen. Denk bijvoorbeeld aan wonen, bedrijvigheid, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, klimaat, duurzaamheid, infrastructuur en cultureel erfgoed.
  • De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.
  • De visie wordt het vertrekpunt voor initiatieven en de uitvoering van projecten. Welke ontwikkelingen vinden we belangrijk en waar willen we ruimte voor bieden?

Samen aan de slag, een eerste stap             

De omgevingsvisie maken we met elkaar. De eerste stap is onderzoeken wat we vooral waarderen in onze gemeente en willen behouden. Dit is de basis voor de verdere ontwikkeling van een omgevingsvisie. En hier kunt u over meepraten. Het is belangrijk dat wij een omgevingsbeleid samen met en voor onze inwoners maken en die ons helpt om de juiste toekomstige keuzes te maken voor onze fysieke omgeving! Tot 1 juni 2020 kunt u de digitale vragenlijst invullen. Wij hopen op veel reacties.

Vul hier nu uw enquête in

Blijvend deelnemen aan ons inwonerspanel?

Graag! Drie tot vier keer per jaar stellen wij onze panelleden vragen over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Door uw mening te geven, helpt u ons om de juiste keuzes te maken voor Bronckhorst. Deelname is gratis en uw privacy en anonimiteit zijn gewaarborgd. U kunt zich inschrijven via www.bronckhorststreekt.nl.