Half mei start met ecologisch maaien van bermen

Onze gemeente hecht veel waarde aan het herstel van de biodiversiteit. Daarom starten we in mei en juni met het ecologisch maaien van bermen, greppels en slootkanten. De eerste maaironde volgens dit nieuwe ecologische bermbeheer begint op 16 mei. Daardoor krijgen planten en dieren meer kansen en gaan de bermen er anders uitzien.

De begroeiing wordt op veel plekken hoger en ruiger. U ziet dan langzamerhand meer verschillende kruiden, bloeiende planten en struikgewas in de berm verschijnen.

Maaimethode afstemmen op grondsoort

We willen ervoor zorgen dat bijen, vlinders en andere insecten voedsel vinden in de berm en dat ook zoogdieren, vogels en reptielen kunnen profiteren van zaden, insecten en schuilgelegenheid. Welke maaimethode we kiezen, hangt af van de grondsoort, de huidige begroeiing, de breedte van de berm, bomen en andere elementen in de berm. Dit ecologisch bermbeheer passen we vooral toe op de zandgrond in het noorden en oosten van Bronckhorst.

Verkeersveiligheid

Op bepaalde plekken kan de begroeiing in de bermen hoger worden dan u gewend bent. Dat is niet overal het geval: planten in de schaduw of die we vaker maaien, blijven lager. Uiteraard zorgen we ervoor dat de wegen en kruispunten in Bronckhorst veilig en overzichtelijk blijven. Daarnaast hangt veiligheid natuurlijk ook af van het gedrag van weggebruikers. Pas uw rijstijl dus altijd aan de situatie aan.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!