Heeft u een goed idee voor de Mammoet in Velswijk?

De voormalige basisschool de Mammoet in Velswijk gaat in de verkoop en we willen dat het pand een nieuwe, duurzame en levensvatbare invulling krijgt. Een invulling die past bij Velswijk en bijdraagt aan de levendigheid van de kern. Dus heeft u een goed en haalbaar idee voor de Mammoet? Meld u dan uiterlijk 10 april 2020 bij Gerrits Makelaardij. De dorpsbelangenorganisatie (DBO) Velswijk heeft eind 2019 al meegedacht in mogelijke bestemmingen en er zijn al twee initiatieven ingediend. Deze worden meegenomen in de verdere verkoopprocedure.

Uitgangspunten

Om tot een juiste invulling van het pand te komen zijn er enkele uitgangspunten opgesteld. Het is onder andere belangrijk dat rekening wordt gehouden met levensvatbare en duurzame invulling van het gebouw en bovenal dat het bijdraagt aan de leefbaarheid Velswijk. Daarnaast heeft een snelle herontwikkeling van het pand de voorkeur. En mocht er een initiatief met woonwensen komen dan moet dit passen binnen de uitgangspunten van de woonvisie van de gemeente Bronckhorst.

Verkoopproces

Tot begin april kunt u initiatieven indienen. Een adviescommissie, bestaande uit DBO Velswijk, gemeente Bronckhorst en makelaar - brengt binnen vier weken een advies uit aan b en w. Zij kiezen uiteindelijk het plan met de grootse meerwaarde voor Velswijk. De verkoop van het pand loopt via Gerrits Makelaardij. Hier kunt u uw plannen dus indienen. Voor vragen en of meer informatie over de verkoop kunt u contact met hen opnemen, telefoon (0575) 46 55 25.