Herstelwerkzaamheden Halle Heideweg

onderhoud asfaltwegen

In week 26 vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan de Halle Heideweg. We repareren het asfalt en herstellen de bermverharding.

Planning

  • Vrijdag 24 en maandag 27 juni; frezen strook asfalt en werkzaamheden in de berm
  • Dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni; herstellen bermverharding
  • Donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli; aanbrengen asfalt en opruimen

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst en bewoners krijgen allemaal een brief. De Heidense Smid is reeds op de hoogte. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar.

Door weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kan de planning wijzigen. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangen aanwonenden een brief met informatie over de precieze werkzaamheden in hun straat en de planning.

Afsluiting van wegen

Door de werkzaamheden kan een weg worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Als dat nodig is, wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. Bij sommige werkzaamheden begeleidt een verkeersregelaar het verkeer. De werkzaamheden geven niet alleen voor aanwonenden, maar ook voor de overige weggebruikers, overlast. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Houd rekening met enige extra reistijd door een eventuele omleidingsroute.

Meer informatie

Geplande werkzaamheden die langer dan twee dagen duren, vindt u ook op www.bereikbaargelderland.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bjorn Burink van de Gemeente Bronckhorst via (0575) 75 02 50.