Herstructurering Industriepark Zelhem van start

U bekijkt een pagina uit het archief 11-01-2022

Op 14 december tekenden de heer Fokke van het bedrijf Heutink en wethouder Willem Buunk van economische zaken de koopovereenkomst voor het pand en het perceel aan het Industriepark 12-14 in Zelhem. Met deze overeenkomst wordt een concrete start gemaakt met de uitvoering van de eerste fase van de herstructurering van dit verouderde bedrijventerrein.

De herstructurering omvat het verleggen en verbreden van de weg, aanleg van openbaar groen langs de weg, verbeteren biodiversiteit en duurzaamheid, het vergroten van de bedrijfskavels en klimaatmaatregelen zoals verbeteren van de waterberging en het verminderen van de hittestress. De gemeenteraad stelde op 25 november voor de uitvoering van de eerste fase van dit plan een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar.

Op de foto links wethouder Buunk, rechts de heer Fokke van bedrijf Heutink