Hoe hitte- en waterbestendig is Bronckhorst?

U bekijkt een pagina uit het archief 04-08-2020

Waar kan Bronckhorst droogte, wateroverlast en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben gemeente en waterschap de klimaatatlas samengesteld. Deze atlas laat de verwachte klimaateffecten in 2050 zien op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte als we niets doen. Op basis hiervan gaan we samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan de slag om er voor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst voorbereid is op meer weersextremen.

Overlast verminderen

In de klimaatatlas ziet u de mogelijke effecten van klimaatverandering tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Zo wordt duidelijk waar het risico op overlast het grootst is. U ziet ook wat u nu al kunt doen om de overlast te verminderen, zoals uw tuin vergroenen tegen droogte en voor verkoeling. Wilt u weten welk effect het veranderende klimaat heeft op uw buurt? Kijk in de Klimaatatlas via www.bronckhorst.nl/klimaatatlas.

Gevolgen klimaatveranderingen

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in Bronckhorst merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt
  • in het verkeer: hinder door wateroverlast op straat, stormschade
  • in de landbouw en de natuur: droogteschade, schade aan ecosystemen, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (eikenprocessierups, buxusmot)
  • gezondheid en welzijn: sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen

Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “We willen voorbereid zijn op de klimaatverandering. Daarom moeten we samen aan de slag, om ervoor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst bestand is tegen weersextremen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties vragen we een bijdrage, omdat zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen.”

Jong geleerd

Samen met het waterschap geven we voorlichting over water en klimaatontwikkeling aan kinderen op basisscholen. Met behulp van een klimaattafel wordt de jeugd bewust gemaakt van het belang van schoon water. Ook zien ze wat er gebeurt als het in de toekomst vaker en harder gaat regenen.

Landelijk Deltaprogramma

De klimaatatlas van Bronckhorst past in het landelijke plan om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Dit heet het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Meer informatie hierover is te vinden op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

Meer info

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!