Hondenpoepzakjes horen niet in het riool

Veel hondenbezitters doen keurig de hondenpoep in een zakje en laten het niet op straat liggen. Hartstikke goed! Maar het komt regelmatig voor dat er verstoppingen in het riool zijn doordat hondenpoepzakjes in de straatputten verdwijnen. Doe dit niet!

Gooi het hondenpoepzakje niet in een straatkolk of put, maar in een afvalbak. De kolken zijn bedoeld om hemelwater af te voeren. Ze kunnen geen hondenpoepzakjes verwerken met verstopping tot gevolg. Daarnaast komen de zakjes bij hevige regenbuien vaak in het oppervlaktewater terecht, wat ook voor veel overlast zorgt. Hoewel veel speciale hondenpoepzakjes biologisch afbreekbaar zijn, hebben ze wel tijd nodig om af te breken in het riool. Neem de hondenpoepzakjes daarom mee naar huis en gooi het bij het restafval.