Houtwallen, singels en struwelen: parels van het platteland!

U bekijkt een pagina uit het archief 28-06-2022

’t Onderholt werkt hard aan behoud van ons mooie buitengebied. ’t Onderholt is een vereniging die zich bezighoudt met de instandhouding en de verbetering van de agrarische natuur. Het kantoor van de vereniging is prachtig gelegen in het buitengebied van Vorden. Achter het gebouw strekt zich een romantisch hooiland uit, links liggen twee poelen en rechts staat een majestueuze kastanjeboom.

Arjen Heerink is bijna twee jaar geleden begonnen als coördinator van ’t Onderholt. Een geweldig leuke baan, geeft hij aan. “Mijn belangrijkste taak is het begeleiden en opzetten van projecten gericht op behoud en ontwikkeling van landschappen. Dat doe ik samen met mijn collega van het eerste uur: Wilfried Berendsen. Naast nog enkele collega’s op kantoor is er een enthousiaste werkploeg van 15 à 16 boeren uit de omgeving actief om de projecten uit te voeren.”

Houtwallen, singels, hagen en struwelen

’t Onderholt bestaat ruim 20 jaar en het doel van de vereniging is tweeledig. Ten eerste dat er zoveel mogelijk agrarische natuur bij komt of behouden blijft. Bij agrarische natuur gaat het om landschapselementen die beeldbepalend zijn en een functie hebben. Die van oudsher om een boerderij aanwezig waren, zoals houtwallen, singels, hagen en struwelen. De vereniging biedt daarnaast boeren de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering in de wintermaanden aan te vullen met deze kleinschalige en veelzijdige werkzaamheden.

’t Onderholt partner van de gemeente in biodiversiteit

’t Onderholt is partner van onze gemeente bij tal van projecten voor het versterken van het landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Zo beheert ’t Onderholt landschapselementen van de gemeente. Ook ondersteunt ze bij de uitvoering van de subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit. ’t Onderholt tekent inrichtingsplannen voor grondeigenaren, levert beplanting en voert aanleg- en herstelwerkzaamheden uit. Ten slotte delen ze de bomen uit bij ‘Een boom mot kun’n’ en leveren zaaigoed en beplanting aan landschapswerkgroepen in onze gemeente.

Bedreiging kleinschaligheid

“Een van de belangrijkste oorzaken van de aantasting van het landschap is de bedreiging van de kleinschaligheid”, geeft Arjen aan. “Het versterken van landschapswaarden levert daarbij geen inkomsten meer op en kost veel geld. Maar, alle onderdelen van het landschap hebben onderhoud nodig. Als dit niet gebeurt valt bijvoorbeeld een houtwal uit elkaar en blijven er helaas slechts een paar bomen over. Doordat dit op zo’n grote schaal gebeurt, wennen mensen aan dit beeld en beseffen ze niet hoe het er uit zou moeten zien. Zo’n houtwal met bomen moet aan de onderkant dicht zijn en schuilgelegenheid bieden voor dieren.”

Betere biodiversiteit

’t Onderholt is niet direct gericht op het verbeteren van de biodiversiteit, maar dat is wel een mooie bijvangst. Zo wordt door de aanleg van bosjes en struwelen fijnstof opgevangen, zorgen poelen voor het vasthouden van water, is de grond minder stuifgevoelig door hagen en heb je door akkerranden minder last van plaagdieren. Een goed onderhouden landschap zorgt voor een betere biodiversiteit. Een win-winsituatie dus.

Wilt u met eigen ogen het resultaat van de inspanningen van ’t Onderholt bewonderen? Doe dan op 18 juni mee met de fietstocht door het fraaie landschap!

De fietsroute is ca. 25 km lang. Ook zijn er wandeltochten van ca. 3 km. Deelname is gratis, opgave in verband met eten en drinken is gewenst via info@onderholt.nl.  

Voor € 25,- per jaar lid kunt u trouwens lid worden van ’t Onderholt. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten en draagt u een steentje bij aan het behoud van onze prachtige omgeving.


Foto: Van links naar rechts Paul Seesing (manager), Arjen Heerink (coördinator), Wilfried Berendsen (coördinator) en Egbert Harmsen>>