Iedereen doet mee!

Wij hechten waarde aan inclusie. Voor iedereen willen we een plek zijn waar iemand zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Als gemeente spannen we ons ervoor in en willen we het uitstralen.

Lokale Inclusie Agenda

Aansluitend op het VN Verdrag Handicap in Nederland, stelden we in 2020 een Lokale Inclusie Agenda op. Het doel is om aandacht te besteden aan bewustwording en begrip rondom inclusie. We zochten contact met inclusieve organisaties en besteedden aandacht aan inclusie onder ondernemers en binnen de gemeentelijke organisatie. Ook houden we er rekening mee bij het maken van ons beleid.

Wat merkt u er van?

Dat wij ons inspannen voor inclusie merkt u bijvoorbeeld op onze website, die wij steeds gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen. Bovendien valt het u misschien op dat wij u in onze brieven voortaan inclusief en genderneutraal aanspreken. Zo wordt ‘Geachte heer/mevrouw’ nu ‘Geachte inwoner’ of spreken wij u aan met uw voorletters en volledige achternaam (bijvoorbeeld: Geachte T.A. Jansen – De Vries). Maar ook aan de balie en telefoon houden we rekening met verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in opleiding, taal of cultuur. In het najaar van dit jaar starten we bovendien met een bewustwordingscampagne voor inwoners. 

Meer informatie over inclusie in Bronckhorst en de Lokale Inclusie Agenda vindt u op de pagina 'Iedereen doet mee in Bronckhorst'.