Inburgeren doen we samen, helpt u mee?

U bekijkt een pagina uit het archief 29-11-2022

Wij zijn een sociale en betrokken gemeente en vinden het belangrijk dat nieuwkomers zich snel op hun plek voelen in Bronckhorst. Als gemeente willen wij dat statushouders (jong en oud) zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving en niet afhankelijk blijven van de overheid. Dat willen zij zelf ook! We doen daarbij een groot beroep op de zelfredzaamheid van de inburgeraars en zoeken samenwerking met inwoners die hun nieuwe dorpsgenoten willen helpen met hun inburgering. Help jij mee?

Statushouders die in Bronckhorst komen wonen, krijgen deels professionele begeleiding om in te burgeren. Alle officiële dingen worden geregeld. Om hen wegwijs te maken in hun nieuwe woonomgeving en zich echt thuis te laten voelen in ons midden, zijn inwoners die hier al langer wonen onmisbaar.

Wil jij statushouders een handje helpen?

Wij zoeken dan ook mensen die op vrijwillige basis nieuwkomers willen begeleiden. Bijvoorbeeld door hen te introduceren bij verenigingen, mee te gaan naar een arts of uit te leggen hoe de apotheek werkt. Samen een uitje te maken, mee te gaan naar de school van de kinderen, etc. Voor jezelf kan het een mooie ervaring zijn met mensen uit een andere cultuur, met andere gebruiken, ander eten, andere opvattingen.

Wat kun je verwachten?

We vragen je om, na een kennismakingsgesprek, gemiddeld 1 keer per week degene die jij begeleidt (persoon of gezin) te ontmoeten. Dit is afhankelijk van jouw wensen en dat wat de nieuwkomer nodig heeft. Dit is in het begin misschien wat vaker. Deze ondersteuning is soms voor een aantal maanden, soms duurt het wat langer voordat iemand zijn weg heeft gevonden. Jouw inzet vindt plaats na een gesprek met de vrijwilligerscoördinator Ineke Bijsterbosch. Ineke bespreekt met jou je wensen en mogelijkheden. Waar ligt je voorkeur en wat wil je echt niet. Je hoeft het niet alleen te doen, waar nodig krijg je ondersteuning. Ook zijn er zo nu en dan bijeenkomsten om met collega- vrijwilligers onderwerpen te bespreken die je tegenkomt in je contacten met de nieuwkomer. Natuurlijk worden eventuele noodzakelijke kosten vergoed. De afspraken die wij samen maken, leggen wij vast. Ook vragen we van jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uiteraard met onze bemiddeling en op onze kosten.

Wil je een nieuwkomer helpen of eerst meer informatie? Neem dan contact op met de Ineke Bijsterbosch, coördinator vrijwilligers statushouders via tel. (0575) 75 02 50 of per e-mail i.bijsterbosch@bronckhorst.nl.

Meer info

Lezing interculturele communicatie

Op 28 november om 19.00 uur is er in ons gemeentehuis een lezing over interculturele communicatie. Huidige vrijwilligers worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Mocht u geïnteresseerd zijn in een taak als vrijwilliger dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Ineke Bijsterbosch via bovengenoemd telefoonnummer of e-mailadres.