Inloop over werkzaamheden N330, tracé Zelhem/Halle/Varsseveld

De provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst organiseren op 27 juni 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Hieronder valt ook de verbetering van het gedeelte van de Dorpsstraat binnen de bebouwde kom van Halle. De inloop is in zaal Nijhof aan de Dorpsstraat 11 in Halle. Aanmelden is niet nodig, u mag gewoon binnenwandelen. Er zijn specialisten van zowel provincie als gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Werkgroep verkeer

De geplande wegwerkzaamheden aan de N330 boden een kans om de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Halle te verbeteren. Mede op initiatief van de werkgroep verkeer (ontstaan vanuit dorpsplan van het Halle’s Belang) maakten wij samen met hen een ontwerp om de Dorpsstraat veiliger en leefbaarder te maken. De werkgroep organiseerde hiervoor in april 2019 een inloopavond. Op basis van opmerkingen tijdens deze bijeenkomst, is het ontwerp op enkele punten aangepast. De grote lijnen liggen nu vast. Dit aangepaste ontwerp kunt u ook bekijken.

Riolering

De aanpassingen aan het riool in de Dorpsstraat nemen we meteen mee. Zo hoeven we later de straat niet opnieuw op te breken en beperken we de overlast tot één moment.

Aanwonenden van de Dorpsstraat hebben per brief een uitnodiging ontvangen voor deze inloopbijeenkomst op 27 juni.