Inspraak openbare ruimte Berkenlaan

Binnen de pilot ‘woningbouw voor jongeren’ zijn op 5 locaties in de gemeente Bronckhorst woningbouwmogelijkheden gecreëerd. Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden in totaal 46 starterswoningen door de jongeren zelf ontwikkeld en gerealiseerd. De groepen zijn hard aan het werk en de plannen voor de 5 locaties krijgen steeds meer vorm. Op een aantal plekken is er ten  behoeve van de woningbouw een aanpassing in de openbare ruimte noodzakelijk. Voor de Berkenlaan (Hengelo) ligt er nu een ontwerp-plan. Hierop kunt u tot en met dinsdag 18 juni 2019 reageren. 

Locatie Berkenlaan in Hengelo (Gld.)

Op de locatie aan de Berkenlaan in Hengelo (Gld.) wordt een rij van 5 starterswoningen gebouwd. In verband met de bouw van deze woningen moet de weg voor de woningen aangepast worden. Hiervoor is een ontwerp gemaakt, waarin ook parkeerplaatsen meegenomen zijn.

Reactie op plannen

Onderaan deze pagina ziet u een PDF van het ontwerp-plan. Let op: bij het openen van de PDF ziet u mogelijk veel zwart in de tekening. Dit is de aanduiding van de huidige weg. Wanneer u inzoomt wordt het beeld gedetailleerder en duidelijker.  

Tot en met dinsdag 18 juni 2019 kunt u schriftelijk reageren op het ontwerp-plan voor de Berkenlaan nabij de te bouwen woningen.

Naar het reactieformulier

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Planning

De werkzaamheden voor de aanpassing van de openbare ruimte worden in afstemming met de bouw van de 5 starterswoningen uitgevoerd.

Bijlage(n)