Inwoners tevreden over Wmo en jeugdhulp

U bekijkt een pagina uit het archief 10-01-2022

Net als in voorgaande jaren zijn inwoners erg positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Zij voelen zich serieus genomen en vinden dat de sociaal consulenten goed luisteren en vriendelijk zijn.

Dat wijst het cliëntervaringsonderzoek 2020 uit dat adviesbureau BMC in opdracht van vijf Achterhoekse gemeenten uitgevoerde. Wethouder Evert Blaauw van Zorg: “Het is belangrijk dat inwoners voor hun zorg op de gemeente kunnen vertrouwen. Ik ben dan ook erg blij dat we jaar na jaar goed blijven scoren op onze dienstverlening in de zorg”.

Het onderzoek is gehouden onder Wmo cliënten die in 2020 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen.

Wmo

De vragen over de Wmo gingen over het contact met de gemeente, het gesprek, de cliëntondersteuning, het gespreksverslag, de beschikking en (het effect van) de ondersteuning. Veruit de meeste inwoners die aan het onderzoek meededen zijn erg tevreden over het keukentafelgesprek. 88% van de respondenten in Bronckhorst is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht. Cliënten voelen zich serieus genomen (94%). Ook vinden ze dat de gespreksverslagen een juiste weergave geven van het gesprek (95%), dat zij met de ondersteuner hebben gehad.

Jeugdhulp

De vragen over de jeugdhulp gaan over de toegankelijkheid van voorzieningen, de uitvoering van de zorg en de effecten van de zorg. Het meest tevreden zijn de respondenten over het luisteren, het serieus genomen worden en de vriendelijkheid van de medewerker (100%).  De ouders en jongeren vinden de kennis van medewerkers erg goed (89%). Ouders en jongeren voelen zich serieus genomen (96%) en respectvol behandeld (99%) De jongeren zien als effect dat zij door de hulp beter hun problemen kunnen oplossen (95%) en 85% kan beter voor zichzelf opkomen dankzij de hulp. De jongeren hebben door de hulp meer vertrouwen in de toekomst.

Respons

In Bronckhorst zijn 892 vragenlijsten verstuurd aan inwoners met een Wmo voorziening. Van hen hebben 486 (54,5%) de vragen beantwoord. Over het deel jeugdhulp zijn in totaal 282 ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar aangeschreven. Daarnaast hebben 544 jongeren (en hun ouders) tussen de 12 en 23 jaar met jeugdhulp de vragenlijst ontvangen. In Bronckhorst hebben in totaal 80 ouders en 68 jongeren deelgenomen aan dit onderzoek door een (online) vragenlijst in te vullen. Dat is een respons van 17,9%. Het responspercentage voor de Wmo is voldoende voor een betrouwbare uitspraak over de uitkomsten van de onderzoeken. Het responspercentage voor de jeugd is indicatief.

Verplicht onderzoek

De landelijk verplichte onderzoeken vonden in mei en juni 2021 plaats. Omdat de onderzoeken ook in de andere Achterhoekse gemeenten zijn uitgevoerd, kan een goede vergelijking gemaakt worden. Hieruit blijkt dat inwoners van onze gemeente ook in vergelijking met de andere Achterhoekse gemeenten heel tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen.