Kerststukken op graven

Hebt u kerststukken of kerstversierselen geplaatst op het graf van een dierbare, dan vragen wij u vriendelijk deze vóór 29 maart 2019 te verwijderen. Hiermee willen we voorkomen dat verwelkte, verwaarloosde of seizoensgebonden grafversierselen de begraafplaatsen ontsieren. Na 29 maart verwijdert de begraafplaatsbeheerder ze, zonder dat u aanspraak kunt maken op vergoeding. Hebt u vragen, neem dan contact op met de begraafplaatsbeheerder van de gemeente via tel. (0575) 75 02 50.