Kinderen dachten mee in bestedingsplan kinderarmoede

In 2020 hebben wij ongeveer € 170.000 te besteden om kinderarmoede te bestrijden. Dit bedrag komt van het Rijk uit de zgn. Klijnsma-gelden, die speciaal voor dit doel zijn vrijgemaakt. Voor de besteding van het geld is een plan gemaakt. De gemeente vroeg aan kinderen hoe zij het beschikbare budget zouden besteden.

De aanbevelingen van de kinderen zijn verwerkt in het plan. Vorige week stelden b en w het plan vast. Het bestedingsplan is bedoeld om kinderen die opgroeien met armoede te helpen met voorzieningen, waardoor zij gelijke kansen hebben zich te ontwikkelen als kinderen die niet met armoede opgroeien.

Wat zou jij het meest missen?

De inbreng van de kinderen is opgehaald via een sessie met onze jeugdburgemeester Kjeld en andere 11-jarige kinderen. Zij dachten na over hoe kinderen in armoede het beste geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn er gastlessen gegeven aan de onderbouw van het Kompaancollege. De vraag die daar voorlag was ‘wat zou jij het meest missen als jij in armoede zou opgroeien’. Veel ideeën kwamen overeen met de opgenomen bestedingsdoelen in het conceptplan. Nieuw zijn bijv. kosten van schooluitjes en schoolkamp, een bijdrage voor deelname aan een vakantiekamp, schoolspullen: rugtas, etui etc. Ook gaven de kinderen aan dat maatwerk belangrijk is, dus ook dat is nu veel specifieker benoemd in het plan.

Van mobiele telefoon tot etui

De volgende zaken kunnen door gezinnen met weinig geld aangevraagd worden (alle zaken worden alleen in natura of via een cadeaubon verstrekt):

  • Een laptop voor school (12 tot 18 jaar)
  • Een mobiele telefoon (12 tot 18 jaar) bijvoorbeeld om je rooster op te kunnen zien en in de appgroep van de klas te kunnen meedoen
  • Dagje(s) uit: bijdrage voor entree of abonnement op een museum, pretpark of dierentuin (4 tot 18 jaar)
  • Een fiets (12 tot 18 jaar)
  • Vanaf september 2020: Nieuwe kleding (zomer, en winter) (0 tot 18 jaar)
  • Vanaf september 2020: Verjaardagsbox (4 tot 18 jaar)
  • De kosten van schooluitjes (en schoolkamp groep 7/8 basisonderwijs) (4 tot 18 jaar)
  • Een bijdrage voor deelname aan een vakantiekamp voor kinderen van (12 tot 18 jaar)
  • Bioscoopbon met drinken en een snack (voor kinderen tot 12 jaar ook een bioscoopbon voor een ouder/ begeleider) (4 tot 18 jaar)
  • Schoolspullen: rugtas, etui etc. (4 tot 18 jaar)

De aanvragen gaan via de sociale teams van Bronckhorst. Ouders/verzorgers, jeugdzorgprofessionals, leerkrachten, trainers die met kinderen werken of het kind zelf kunnen (altijd met toestemming van de ouders/verzorgers) een aanvraag doen.

Let op: Sommige dingen, zoals uitjes, zijn nu door de coronamaatregelen niet beschikbaar.