Kinderen groep 7/8 weer even de baas

U bekijkt een pagina uit het archief 18-06-2019

Op 24 mei 2019 was de raadzaal opnieuw democratisch domein van basisschoolleerlingen. We ontvingen leerlingen van groep 7/8 van vijf basisscholen in het teken van ‘Groep 8 aan de macht’. Na een goede voorbereiding in de groep, met lessen over burgerschapsvorming, grepen de leerlingen onder leiding van burgemeester Marianne Besselink de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Ook kregen de leerlingen een aantal workshops aangeboden. Op 15 mei bezochten ook al leerlingen uit groep 7/8 hiervoor het gemeentehuis.

Insectenhotel

Het resultaat van de tweede kinderraadsvergadering van 24 mei is dat CBS Bekveld uit Hengelo een insectenhotel gaat bouwen, omdat 40% van alle insecten met uitsterven bedreigd wordt. Vooral bijen, vlinders, hommels en kevers krijgen op deze manier een veilige omgeving. Mooi! De gemeente stelt voor de uitvoering van dit voorstel € 250,- beschikbaar. De leerlingen willen ouders en vrijwilligers inschakelen om nog dit schooljaar een mooi insectenhotel toe te voegen om hun schoolplein nog meer te vergroenen en verduurzamen.

Goede voorbereiding: verkiezingen en raadsvoorstel

In de weken voorafgaand aan het bezoek aan het gemeentehuis werden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leerden over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. De voorbereidingen op school passen goed binnen de wettelijk verplichte burgerschapsvormingslessen die het Rijk van het onderwijs vraagt. Omdat een kinderraadsvergadering niet zonder kinderraadsleden kan, organiseerden de scholen zelf verkiezingen om per school vijf raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigden. Ook de voorstellen waarover gestemd werd, hadden de leerlingen zelf bedacht. De voorstellen moesten gaan over het vergroten van duurzaamheid in Bronckhorst.

Duidelijk signaal

3 van de 5 raadsvoorstellen gingen over insecten. Met deze keuze geeft de jeugd een duidelijk signaal af: Zij realiseren zich dat biodiversiteit erg belangrijk is voor een duurzame wereld en zij zijn bereid hier zelf een bijdrage aan te leveren.

Programma

De leerlingen namen deel aan workshops die gegeven werden door raadsleden. Ze discussieerden over thema’s als vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Vanuit hun standpunt presenteerden zij voor even een eigen politieke partij. Ook deden ze mee aan een quiz en kregen ze een rondleiding door het gemeentehuis. Hoogtepunt van het bezoek was de kinderraadsvergadering. Een vergadering, met de kinderen zelf in de hoofdrol en onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Besselink. De kinderraadsleden wisselden standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk werd democratisch gestemd voor het beste voorstel.