Let op! Ontwerpbestemmingsplannen met diverse aanpassingen vanaf 2 juli ter inzage

Vanaf 2 juli 2020 liggen er drie veegplannen (gedurende 6 weken) in ontwerp ter inzage. In een zogeheten ‘veegplan’ worden meerdere aanpassingen in een bestemmingsplan gelijktijdig beoordeeld, in procedure gebracht en tenslotte aan de gemeenteraad voorgelegd. In oktober 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de veegplannen.

Via www.overheid.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de aanpassingen per locatie zien. Kunt u het plan niet digitaal via internet raadplegen, neem dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50. Dan denken wij met u mee in het vinden van een oplossing om de stukken toch te kunnen inzien. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, willen wij fysiek contact zo beperkt mogelijk houden. Wellicht kunnen wij u op een andere manier op afstand helpen.

Bestemmingsplan: ‘Stedelijk gebied; Veegplan 2020-2’

In dit veegplan worden tien zelfstandige initiatieven en aanpassingen op initiatief van de gemeente opgenomen. Het betreft de volgende locaties:

 1. Olburgen, Roggeland 11: Bestemming ‘Verkeer’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.
 2. Steenderen, Prins Bernhardlaan 7:  Bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wordt omgezet naar ‘Sport’.
 3. Vorden, Burg. Galleestraat 4: Aanduiding ‘wonen’ wordt toegevoegd.
 4. Vorden, Zutphenseweg 4:  Aanduiding ‘wonen’ wordt toegevoegd.
 5. Zelhem, ’t Soerlant: Aanduiding 'Vrijwaringszone - molenbiotoop' wordt toegevoegd.
 6. Zelhem, Blekweg 1: Aanduiding ‘bedrijfswoning’ wordt toegevoegd.
 7. Zelhem, Boomgaard 18: Bestemming ‘Verkeer’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.
 8. Zelhem, Kerhoflaan-Roosweg: Aanpassing van de bestemming t.b.v. vervangende nieuwbouw en realiseren parkeerplaatsen woonzorgcomplex De Zonnekamp.
 9. Zelhem, Kruisbergseweg 9:  Bestemming ‘Wonen’ wordt uitgebreid en aanduiding ‘vrijstaand’ wordt omgezet naar ‘twee-aaneen’.
 10. Zelhem, Stikkenweg:  Bestemming ‘Agrarisch’ wordt omgezet naar ‘Sport’ t.b.v. uitbreiding terrein en bebouwing Rijvereniging - Ponyclub Zelhem e.o.

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A’

In dit veegplan worden 68 zelfstandige initiatieven en aanpassingen op initiatief van de gemeente opgenomen. Het betreft de volgende locaties:

 1. Baak, Bakermarksedijk 8 - 8A: Bestemming ‘Wonen’ wordt omgezet naar ‘Wonen - 1’.  
 2. Baak, Dollemansstraat 9: Bestemming ‘Wonen - 1’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.  
 3. Baak, Zutphen-Emmerikseweg 44: Bestemming ‘Bedrijf’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.  
 4. Bronkhorst, Onderstraat 13: Bestemming ‘Wonen - 1’ wordt omgezet naar ‘Wonen’. 
 5. Bronkhorst, Veerweg 1: Omgevingsvergunning voor kunstcentrum wordt vertaald in het bestemmingsplan. 
 6. Drempt, Binnenweg 9: Vergunning bouwen schuur wordt vertaald in bestemmingsplan. 
 7. Drempt, Roomstraat 10 - 10A: Bestemming ‘Wonen’ wordt omgezet naar ‘Wonen - 1’. 
 8. Drempt, Zomerweg 61 - 61A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 9. Halle, Heurneweg 12: Ontbrekend bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch’ wordt toegevoegd.
 10. Halle, Molenweg 7: Bestemming ‘Agrarisch’ wordt omgezet naar ‘Bedrijf’ voor een loonwerkbedrijf met agrarische nevenactiviteit (telen van gewassen)  
 11. Halle, Westendorpseweg 19 - 19A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 12. Hengelo, Broekweg 5: Bedrijfsbestemming wordt omgezet naar ‘Wonen’ met een specifieke aanduiding voor een cursusruimte/workshopruimte annex B&B en sanitaire ruimte ten behoeve van een kleinschalig kampeerterrein (15 plaatsen). 
 13. Hengelo, Groenendaalseweg 6: De bestemming ‘Wonen’ wordt omgezet naar ‘Bedrijf’
 14. Hengelo, Hazenhutweg 1: Aanduiding ‘specifieke vorm van sport’ wordt verwijderd.  
 15. Hengelo, Lankhorsterstraat 3: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan.  
 16. Hengelo, Memelinkdijk 10 - 10A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 17. Hengelo, Ruurloseweg 80, 80B en 80C: De bouwregels voor bedrijfswoning aangepast.
 18. Hengelo, Ruurloseweg 81: Bestemming ‘Wonen - 1’ wordt omgezet naar ‘Wonen’. 
 19. Hengelo, Ruurloseweg ong.: Omgevingsvergunning voor buitenopslag vertaald in het bestemmingsplan.
 20. Hengelo, Ruurloseweg/Scharfdijk: Het realiseren van vijf recreatiewoningen welke de vorm krijgen van een boom. 
 21. Hengelo, Weeversplanweg 1: Omgevingsvergunning plattelandswoning vertaald in het bestemmingsplan.  
 22. Hengelo, Zelhemseweg 46: Bestemming ‘Wonen - 1’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.
 23. Hengelo, perceel kadastraal bekend: Gemeente Hengelo 2, sectie P, nummer 466: De specifieke aanduiding voor het gebouwtje wordt verplaatst van de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ naar de bestemming ‘Bos’.
 24. Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35: Regelingen voor ballenvanger en licht- en vlaggenmast toegevoegd aan het bestemmingsplan.  
 25. Keijenborg, Hengelosestraat 67 - 67A: Bestemming ‘Wonen’ wordt omgezet naar ‘Wonen -1’. 
 26. Keijenborg, Hogenkampweg 1 -1A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 27. Keijenborg, Jebbinkweg 3: Bestemming ‘Agrarisch’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.
 28. Keijenborg, Remmelinkdijk 10: Bestemming ‘Wonen - 1’ wordt omgezet naar ‘Wonen’. 
 29. Laag-Keppel, Eldrikseweg 33: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan. 
 30. Laag-Keppel, Pieriksestraat 3: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan.  
 31. Olburgen, Pipeluurseweg 4 - 4A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 32. Olburgen, 'Woonschepen bij Dorado Beach': Regeling voor woonschepen toegevoegd het bestemmingsplan.  
 33. Steenderen, Bronkhorsterweg 38: Vergunning recreatieappartementen vertaald in het bestemmingsplan.  
 34. Steenderen, Covikseweg 19: Bestemmingsvlak ‘Wonen’ wordt vergroot. 
 35. Steenderen, Dr. Alfons Ariënstraat 41: Bestemming ‘Wonen - 1’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.  
 36. Steenderen, Toldijkseweg 26: Bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch’ wordt vergroot.
 37. Toldijk, Hoogstraat 19: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan.  
 38. Toldijk, Lamstraat 8 - 8A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 39. Toldijk, Wolfsstraat 5: Adres bij de aanduiding ‘specifieke vorm van cultuur en ontspanning - 6’ aangepast.   
 40. Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 25 - 25A: Bestemming ‘Wonen’ wordt omgezet naar ‘Wonen - 1’. 
 41. Vierakker, IJselweg 4 - 6: Bestemming ‘ Bedrijf’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.   
 42. Vierakker, Kapelweg 12 - 12A: Aanduiding ‘intensieve veehouderij’ wordt verwijderd.
 43. Vierakker, Koekoekstraat 15: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan.  
 44. Vierakker, Vierakkersestraatweg 23: Bestemming ‘Wonen - 1’ wordt omgezet naar ‘Wonen’.
 45. Vorden, Bleuminkmaatweg 2A: Vergunning wordt verwerkt in het bestemmingsplan, aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - plattelandswoning’ wordt toegevoegd.
 46. Vorden, Ganzensteeg 11: Adres wordt toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst.  
 47. Vorden, Joostinkweg 12: Aanpassing van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’. 
 48. Vorden, Kapelweg 10 - 10A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 49. Vorden, Kruisdijk 9: Vergunning plattelandswoning verwerkt in het bestemmingsplan.
 50. Vorden, Mosselseweg 1/1a: Realiseren van vier recreatiewoningen i.p.v. camping, bedrijfswoningen worden reguliere woningen en aanleg van bos. 
 51. Vorden, Mosselseweg 8 - 10: Aanduiding ‘aantal woningen: 2’ wordt toegevoegd.   
 52. Vorden, Natuurbegraafplaats ’t Schaepenmeer: Realiseren van een natuurbegraafplaats achter de algemene begraafplaats. 
 53. Vorden, Schuttestraat 12 - 14: Het aantal woningen wordt aangepast.
 54. Vorden, Wiersserbroekweg 16: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan. 
 55. Vorden, Wilmerinkweg 7 - 7a: Het aantal campingplaatsen omzetten van 15 naar 30 plaatsen met drie trekkershutten, de bestemming ‘Wonen - 1’ verschuiven zodat het toiletgebouw van de camping in de woonbestemming komt te liggen. Daarnaast is er een groepsaccommodatie aanwezig.  
 56. Wichmond, Broekweg 15A - 15B: Aanduiding ‘aantal woningen: 3’ wordt toegevoegd.   
 57. Wichmond, Dorpsstraat 4: Aanduiding t.b.v. wijzigingsbevoegdheid aangepast.
 58. Wichmond, Lankhorsterstraat 34: Vergunning kleinschalig kampeerterrein met drie trekkershutten wordt verwerkt in dit bestemmingsplan.  
 59. Wichmond, Polweg 7: Aanpassing van het bestemmingsvlak ‘Wonen’.  
 60. Zelhem, Akkermansstraat 1/1A: Adres wordt toegevoegd aan de tabel bouwregels bedrijfswoning binnen de bestemming ‘Agrarisch’.
 61. Zelhem, Brunsveldweg 9: Ontbrekend bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschap en natuur’ wordt toegevoegd.
 62. Zelhem, Eckhorsterstraat 5/5a: Realiseren van vier woningen in een varkensschuur.
 63. Zelhem, Eeltinkweg 5 - 5A: Bestemming ‘Wonen’ wordt omgezet naar ‘Wonen - 1’.  
 64. Zelhem, Halseweg 33a: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan.  
 65. Zelhem, Nijmansedijk 11 - 11A: Het aantal woningen wordt aangepast.
 66. Zelhem, Petersdijk 5: Vergunning minicamping (15 plaatsen) met 1 trekkershut vertaald in het bestemmingsplan.   
 67. Zelhem, Varsselsestraat 3: Wnb-vergunning wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan. 
 68. Zelhem, Wiekenweg nabij nummer 5 (Coops Molen): Omgevingsvergunning voor restauratie van de molen wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’

In dit veegplan worden 23 aanpassingen op initiatief van de gemeente opgenomen die voor het hele buitengebied van Bronckhorst van toepassing zijn. Het betreft o.a. de volgende onderwerpen:

 1. Beschermingszone natte natuurparel
 2. Biodiversiteit
 3. Bouwmogelijkheden bijgebouwen bij plattelandswoningen
 4. Correcties in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Bronckhorst’
 5. Energietransitie
 6. Mogelijkheden bij woonbestemmingen
 7. Nevenactiviteiten
 8. Regels inhoud recreatiewoningen
 9. Uitbreidingsmogelijkheden bestemming ‘Bedrijf’ (buitengebied)