LET OP: Vraag toestemming voor evenementen tijdig aan!

U bekijkt een pagina uit het archief 04-08-2020

De coronamaatregelen zijn versoepeld en er mogen onder voorwaarden weer evenementen worden georganiseerd. In verband met geldende coronamaatregelen en toetsing van de aanvragen is het nodig dat u een aanvraag voor een evenement tijdig bij ons indient (hiervoor gelden reguliere termijnen).Graag ontvangen wij bij de melding of aanvraag gegevens welke maatregelen er worden genomen om: 

  • de stromen van de mensen die samenkomen te scheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft
  • de verspreiding van corona tegen te gaan
  • de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te laten houden (geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar)
  • bij evenementen met meer dan 250 personen: ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken
  • bij evenementen met meer dan 250 personen: de gezondheid van de bezoekers te verifiëren.

Alvast dank.